Přípravné kurzy pro zájemce o studium na vysoké škole

Uchazeči o studium medicíny, psychologie a dalších oborů se mohou hlásit do přípravných kurzů

Filozofická fakulta nabízí dva nové přípravné kurzy, přihlášky ale musí zájemci podat do konce ledna 2022. Kurzy jim výrazně usnadní nejen vstup na vysokou školu, ale i první rok studia.

Letos poprvé nabízí katedra latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty OU kurz Základy latinské lékařské terminologie pro uchazeče o studium medicíny v online formě. Studenti se v kurzu seznámí se základní slovní zásobou, zvládnou významovou stránku odborných termínů a naučí se orientovat v latinských anatomických pojmech. Osvojí si tak znalosti, jež budou potřebovat už od prvního ročníku při výuce jiných odborných předmětů z oblasti medicíny. Výhodou kurzu je možnost absolvovat jej z pohodlí domova a s lektorkou, s níž se pak budou setkávat během studia na LF OU. Po absolvování tohoto kurzu bude zvládnutí prvního ročníku medicíny mnohem jednoduší.

Kurz Základy latinské lékařské terminologie je primárně určen uchazečům o studium medicíny, nicméně přihlásit se může kdokoli – zdravotní sestry, pracovníci ve zdravotnictví apod., každý, kdo se chce či potřebuje zorientovat ve složité lékařské terminologii. Kurz není nijak věkově omezen, jediným předpokladem je zájem o latinský jazyk a medicínu, do kurzu se lze přihlásit bez jakýchkoli přijímacích zkoušek, neboť se u uchazečů neočekává vstupní znalost latiny. Přípravný kurz bude letos otevřen online, výuka bude probíhat v letním semestru vždy ve všední den v odpoledních hodinách prostřednictvím aplikace Teams.

Kurz pro zájemce o studium psychologie

Další novinkou v nabídce kurzů pro uchazeče je kurz pro zájemce o studium psychologie, který se koná v pěti blocích, vždy v pátek odpoledne. Hlavním smyslem kurzu je ukázat studentům se zájmem o psychologii, co je čeká během studia a rovněž je tak připravit na budoucí studium v případě, že uspějí u přijímacích zkoušek. Studenti se během kurzu seznámí s hlavními psychologickými disciplínami a příbuznými vědními obory. Jednotlivé lekce zahrnují například vhled do biologických souvislostí v psychologii, do pedagogické, vývojové, sociální nebo poradenské psychologie, do psychologie osobnosti ad. Studenti jej absolvují ještě před přijímacím řízením na vysokou školu.

Oba kurzy jsou určeny primárně studentům maturitních ročníků, ale hlásit se může prakticky kdokoli z řad široké veřejnosti, neboť kurzy jsou nabízeny v rámci Celoživotního vzdělávání.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, a to do konce ledna. (Kurz naleznou pod záložkou Celoživotní vzdělávání).

Pro uchazeče i širokou veřejnost toho nabízíme mnohem víc, stačí si pečlivě projít nabídku Celoživotního vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2022