Co to jsou kredity nebo zápočet? Jak si mám zapsat předměty?

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Důležitá informace pro účastníky adaptačního týdne

Adaptačního týdne se mohou zúčastnit pouze studenti bez příznaků onemocnění COVID-19. Zároveň musí předložit doklad vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb o negativním výsledku antigenního testu, který není starší více než 3 dny, nebo PCR testu, který není starší více než 7 dnů.

Pozor! Fakulta akceptuje i potvrzení o absolvování testu, které může vystavit škola, školské zařízení, vysoká škola nebo zaměstnavatel. Samotestování fakulta neakceptuje (např. testem zakoupeným v lékárně a provedeným doma).

Potvrzení o negativním testu není nutné v případě, že:

  • jste v posledních 180 dnech prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (doba se počítá od prvního pozitivního testu), nebo
  • máte certifikát o dokončeném kompletním očkování, od nějž uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Prváci, nepropadejte panice, máme pro vás motivační týden.

Prváci, nepropadejte panice, máme pro vás motivační týden.

Don’t panic – všechno v klidu a srozumitelně vysvětlíme. Pro naše budoucí i stávající studenty jsme připravili tak zvaný motivační týden, kterým zahájíte svůj život vysokoškoláka. Seznámíte se s novými spolužáky a vyučujícími, ale především s tím, jak to chodí na vysoké škole. Díky motivačnímu (adaptačnímu) týdnu není žádný důvod k panice.

Motivační (adaptační) týden se koná od 13. do 17. září, přičemž si každá katedra pro své nové studenty chystá vlastní neformální program zahrnující seznamovací večírky, exkurze a další příjemné aktivity. Všichni studenti prvních ročníků se však mohou přihlásit do společného Úvodu do studia, kde vám pracovníci studijního oddělení vysvětlí, jak se orientovat v elektronických systémech OU, jak a kde si zapsat potřebné předměty, co to jsou kredity, zápočet, seznámí vás s harmonogramem akademického roku, s chodem studovny, se vším, bez čeho se během studia neobejdete. Všem našim budoucím studentům doporučujeme absolvovat tento úvod do studia, předejdete tak zbytečným obavám, zda máte splněno vše potřebné, a navíc se díky tomu bez problému zorientujete v bludišti vysokoškolského systému.

Jak se přihlásit do kurzu Úvod do studia?

Do Úvodu do studia se můžete přihlásit prostřednictvím e-přihlášky, a to do 9. 9. 2021. Pozor, Úvod do studia je pod záložkou celoživotní vzdělávání (CŽV). Chcete-li se do kurzu přihlásit, musíte v rámci e-přihlášky pokračovat přes celoživotní vzdělávání. Po rozkliknutí CŽV můžete vybírat z nabídky čtyř možných termínů.

E-přihláška

E-přihláška

Kurzu se může bezplatně zúčastnit každý zapsaný student, zároveň se může zapojit do adaptačního týdne v rámci katedry.

Každá katedra si připravuje vlastní program, který na každé katedře probíhá odlišně. Zájemci o účast musí proto sledovat facebookové stránky příslušné katedry, kde se dozví základní informace o programu, místě a času konání. Na motivační/adaptační týden konaný na katedrách se není třeba ve většině případů nikde registrovat. Zájemci jen dorazí v daný čas na uvedené místo.

Co Vás dále čeká?

Kromě úvodu do studia vás v rámci motivačního (adaptačního) týdne čeká neformální seznámení s novými vyučujícími a spolužáky, mnohé katedry si připravily zajímavé exkurze, vycházky po Ostravě, různé tematické seznamovací večírky, pubkvízy a další aktivity, kde budete mít možnost popovídat si se studenty z vyšších ročníků, zjistit jejich zkušenosti například ze zahraničních pobytů nebo z průběhu studia. Vaši spolužáci a vyučující vás tak už na začátku studia budou znát a budou vás provázet a pomáhat vám.

Sledujte proto sociální sítě kateder a webové stránky fakulty, kde se včas dozvíte všechny potřebné informace k motivačnímu týdnu a už nyní si ve svých diářích označte třetí zářijový týden, kdy vám začíná nová životní etapa, na kterou každý absolvent vysoké školy rád vzpomíná. Těšíme se na Vás!

Harmonogram motivačního (adaptačního) týdne

Pondělí 13. září
Od 9 hodin
Od 14 hodin
 
Úterý 14. září
Od 9 hodin
Od 14 hodin
Úvod do studia
 
Středa 15. září
Od 9 hodin
Úvod do studia
Od 14 hodin
 
Čtvrtek 16. září
Od 9 hodin
Úvod do studia
Od 14 hodin
 
Pátek 17. září
Od 9 hodin
Úvod do studia
Od 14 hodin
 

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 09. 2021