Nabídka dalšího vzdělávání

Celoživotní vzdělávání umožňuje změnit profesi a nedovolí stárnout

Univerzita nenabízí studium jen čerstvým maturantům. V nabídce Filozofické fakulty jsou programy a moduly pro každého, kdo má za sebou maturitu a zájem se dále rozvíjet. Zvýšit své kompetence a konkurenceschopnost na trhu práce může každý. Stačí se zapojit do jakéhokoli programu v rámci Celoživotního vzdělávání.

U mnohých nabízených programů se neskládají žádné přijímací zkoušky, jedinou podmínkou je úplné ukončené středoškolské vzdělání, s výjimkou kurzů určených středoškolákům. Obrovským benefitem Celoživotního vzdělávání je navazování nových kontaktů, zvýšení schopností a kompetencí a v neposlední řadě udržuje mysl a mozek v té nejlepší kondici. Vybírat můžete ve většině případů do 20. srpna, kdy se uzavírají přihlášky pro akademický rok 2021/2022.

Chcete podnikat nebo pracovat na vedoucí pozici či jako personalista?

Pro ty, kteří zcela zvažují změnu profese nebo se chtějí zdokonalit v oblasti personalistiky a managementu nabízíme dvousemestrální kurz HR – personální konzultant, kde si posluchači osvojí především základy strategie řízení firmy. Kurz je výrazně zaměřený na praxi, posluchači si nanečisto vyzkoušejí vlastní podnikatelský záměr nebo pracovní pohovor formou assessment centrum. Kurz je vhodný rovněž pro ty, kteří už pracují na pozicích například personalistů a chtějí si rozšířit kompetence o nejnovější techniky rozvoje lidských zdrojů, seznámit se s moderními trendy při výběrových řízeních, které spolehlivě odhalí přednosti i slabiny uchazeče o pracovní pozici. Tento kurz je ideální pro každého, kdo se uchází o jakoukoli vedoucí pozici nebo zvažuje vlastní podnikání či již podniká. Úspěch každé dobře fungující firmy totiž tkví v umění vybrat si do kolektivu schopné spolupracovníky a znát jejich silné i slabé stránky. Součástí kurzu je také praxe ve vybraných firmách za účelem „stínování“ manažerů i navazování nových kontaktů.

Trénujte mozek, naučte se nový jazyk

Pro ty, kteří rádi cestují a poznávají nové kultury nabízíme moduly portugalštiny (Portugalština: jazyk, reálie, kultura I.Portugalština: jazyk, reálie, kultura II.), kde se posluchači naučí základům portugalštiny a seznámí se s portugalsky mluvícími zeměmi a jejich kulturou. V rámci kurzu je plánována také společná exkurze do Portugalska, kde si posluchači ověří, zda se zvládají domluvit v běžných situacích.

V rámci nabídky celoživotního vzdělávání nabízíme nejrůznější přípravné kurzy pro zájemce o studium na univerzitě, kurzy pro učitele rozšiřující jejich znalosti a kompetence, nebo kurzy češtiny pro cizince, kteří se připravují na studium v České republice nebo zde již žijí. Níže si prohlédněte nabídku Celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Kurzy pro širokou veřejnost

Kurzy pro středoškoláky

Kurzy pro učitele

Kurzy pro cizince

Pokud potřebujete jakékoli další informace k nabídce Celoživotního vzdělávání, neváhejte se obrátit na Studijní oddělení FF OU.

Nabídka celoživotního vzdělávání v interaktivním pdf souboru ke stažení ikona pdf 2,25 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2021