OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

I. ročník překladatelské soutěže pro studenty středních škol

Milé studentky, milí studenti, Filozofická fakulta Ostravské univerzity Vás zve ve školním roce 2018/2019 k účasti v

I. ROČNÍKU PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL.


Katedry cizích jazyků Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádají již 14. rokem celostátní překladatelskou soutěž pro studenty vysokých škol a v letošním roce se rozhodly otevřít novou kategorii a nabídnout soutěžní překladatelskou zkušenost také středoškolským studentům.

Překladatelská soutěž bude slavnostně vyhodnocena 12. března 2019 na Dni s překladem, který nabídne setkání s profesionálními překladateli z různých jazyků a také překladatelské dílny věnované soutěžním studentským překladům.

Jaký text a z jakých jazyků můžete překládat?

Zájemci o účast v soutěži si vybírají k překladu jeden ze dvou nabídnutých originálů v jazyce, který si zvolí, a přeloží jej do českého jazyka. Každý překlad musí mít jednoho autora, kolektivní překlady do soutěže nepřijímáme. Originály jsou zveřejněny na univerzitní webové stránce soutěže.

Překládat je možné z angličtiny, francouzštiny, němčiny, polštiny, ruštiny a španělštiny – pro každý jazyk jsou připraveny dva tematicky a stylově odlišné texty, každý v rozsahu přibližně dvou normostran.

Jak se můžete do soutěže zapojit?

Studenti se do soutěže zapojí prostřednictvím své školy – každá střední škola může do soutěže přihlásit dva soutěžní příspěvky za každý cizí jazyk. Soutěžní překlady je třeba zaslat v tištěné podobě (doporučený textový editor MS Word, velikost písma 12, řádkování 1,5).

Překlady jsou hodnoceny anonymně: soutěžní překlad studenti nepodepisují, ale označí jej heslem, pod nímž se rozhodnou soutěžit. K vytištěnému překladu přidají zalepenou obálku označenou svým heslem a do ní vloží potřebné osobní údaje: jméno a příjmení, název a adresu školy a svůj e-mailový kontakt.

Do kdy je třeba soutěžní překlady doručit?

Soutěžní překlady přijímáme do 15. ledna 2019.

Jak probíhá vyhodnocení soutěže?

Soutěžní překlady posuzují poroty složené z odborníků na jazyk, z něhož soutěžící překládá; nejzdařilejší překlady budou oceněny za každý z jazyků 1. až 3. místem, všichni účastníci soutěže dostanou certifikát o účasti v soutěži.

Ocenění i certifikáty budou všem zúčastněným předány 12. března 2019 na Dni s překladem.

Komu je třeba soutěžní překlady zaslat a na koho se lze obrátit s dotazem?

překlady z angličtiny:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
překlady z němčiny:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
překlady z francouzštiny:Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
překlady ze španělštiny:Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
překlady z ruštiny:Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
překlady z polštiny:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Adresa:

jméno kontaktní osoby
PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ SŠ
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Reální 5, Ostrava 1, 701 03


Těšíme se na Vaši účast, děkujeme za spolupráci vyučujícím a studentům přejeme příjemné chvíle při překládání a úspěch v soutěži.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 10. 2018

facebook
rss
social hub