OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Dny otevřených dveří

Ostravská univerzita

Dny otevřených dveří na FF OU

V pátek a v sobotu 8. a 9. února mohou zájemci o studium navštívit Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, která jen v bakalářském stupni studia nabízí více než 200 studijních programů, vybrat si tak může skutečně každý.

Proč jezdit studovat do jiných měst, když můžete získat kvalitní vzdělání v Ostravě? Filozofická fakulta Ostravské univerzity nabízí vzdělávání v oblasti studia jazyků (filologie), historie, filozofie, dějin umění, literární vědy, psychologie a sociologie. Nabízené studijní programy lze vzájemně kombinovat a jejich kompletní nabídku naleznete na stránce uchazeč. Stačí si rozkliknout studijní program, o který projevujete zájem a okamžitě zjistíte podmínky přijímacího řízení, uvidíte jednotlivé předměty i ukázky přijímacích testů nebo doporučenou literaturu.

Přesto věříme, že přímý kontakt s pedagogy i s prostředím fakulty ještě než se přihlásíte ke studiu, je velmi důležitý. Proto všechny zájemce o studium na vysoké škole srdečně zveme na Den otevřených dveří. 8. – 9. 2. na Reální ulici 3Mlýnskou ulici 5 v Ostravě.

V pátek 8. 2. se na středoškolské studenty a jejich rodiče těšíme od 12 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin.


Tabulka s plánem přednášek/konzultací:

KatedraUčebnaČasy přednášek/konzultací
katedra anglistiky a amerikanistikyDM3138. 2. ve 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
9. 2. v 9:00 a 11:00
katedra českého jazykachodba katedry KČJ8. 2. ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00
9. 2. v 9:30 a 10:30
katedra české literatury a literární vědychodba katedry KČJ8. 2. ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00
9. 2. v 9:30 a 10:30
katedra dějin umění a kulturního dědictvíD2078. 2. ve 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30
9. 2. v 9:30, 10:30 a 11:30
katedra filozofieD3078. 2. ve 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30
9. 2. v 9:30, 10:30 a 11:30
katedra psychologiepátek G2018. 2. ve 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30
sobota DM4229. 2. v 9:30, 10:30 a 11:30
katedra germanistikyDM3238. 2. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30
9. 2. 9:30, 10:30, 11:30
katedra historieD5058. 2. ve 12:30 a 14:30
9. 2. v 9:30 a 10:30
katedra romanistiky – francouzština/španělštinaG 4148. 2. ve 13:00, 15:00 a 17:00
9. 2. v 10:00 a 11:30
katedra slavistiky, odd. polonistikyD6018. 2. ve 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00
9. 2. v 10:00 a 11:00
katedra slavistiky, odd. rusistikyD607individuálně
seminář latinského jazyka a kulturykabinet D210individuálně
katedra sociologieG5108. 2. ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00
9. 2. 9:00, 10:00 a 11:00

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2019

facebook
rss
social hub