OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Noc vědců: 100 let české vědy

Filozofická fakulta k poslechu i k vidění

Podzim je už tradičně spojený s Nocí vědců, do níž se i letos zapojí Filozofická fakulta. Letos připadá Noc vědců na pátek 5. října a ústředním tématem je 100 let české vědy. Program začíná v 17 hodin a bude pokračovat až do 22 hodiny. V těch několika málo hodinách bychom chtěli návštěvníky provést celou historií ostravské Filozofické fakulty a seznámit je s osobnostmi, které stály u zrodu fakulty, a zároveň byly silně spjaté s Ostravou. Mnohé z nich strávily léta v dělnických profesích a publikovaly pod jinými jmény.

Zveme proto všechny zájemce na výstavu s názvem Pel Mel Filozofické fakulty – výstava o třinácti zastaveních, kde představíme významné historiky a lingvisty, kteří svou vědeckou prací významně překročili region a zasadili se o humanizaci industriální Ostravy. I díky nim se Ostrava postupně změnila a získala si pověst kulturního a příjemného města plného zajímavých a vzdělaných obyvatel. Zjistěte, kým byli, či stále jsou pro univerzitu, Ostravu i Českou republiku lidé jako Milan Myška, Petr Holý, Stella Nangonová, Jan Šabršula, Josef Kavka...

Fakultu tvoří především lidé, kteří zde studují a vyučují. Výstava má proto ukázat i jejich práci, představit jednotlivé katedry a život našich studentů i pedagogů, který se neomezuje jen na studium či výuku. Na výstavě možná zjistíte, jak kreativním a inspirativním prostředím může univerzita být. Právě zde se studenti mohou projevovat, intelektuálně dozrát, čerpat inspiraci, zapojit se do prvních vědeckých projektů a týmů, uplatňovat vědomosti i svou fantazii, která k vědě neodmyslitelně patří.

Jak jednoduše lze mluvit o složitých věcech

Právě takto by se dala jednou větou shrnout tři různorodá témata, jež si akademičtí pracovníci připravili pro posluchače z řad veřejnosti. Součástí programu Noci vědců jsou také tři přednášky. Katedra filozofie uvede přednášku o umění a filozofii či filozofii v umění. Posluchači zjistí, jak souvisí umění s filozofií a jak filozofie ovlivňuje interpretaci obrazu. Společně s filozofy se podíváme na obrazy slavných malířů z nového úhlu pohledu. Odkryjeme jejich skryté symboly a významy a zjistíme, co v obrazech čteme my a co filozof.

Na druhou přednášku nás zve katedra latinského jazyka a kultury, s níž se podíváme na zdánlivě mrtvé jazyky, abychom zjistili, jak dodnes ovlivňují naši kulturu. V přednášce se seznámíme s klasickou filologií a jejím významem za posledních sto let. Na poslední z přednášek nás zve katedra českého jazyka. Přednáška bude zábavnou analýzou prezidentských předvolebních debat z pohledu kvantitativního lingvisty. Ten totiž odhalí, co všechno slova prozradí, aniž by o tom kandidát vůbec věděl...


Kdy: 5. října 2018 od 17 do 22 hodin

Kde: Budova Fakulty sociálních studií, Českobratrská ulice 16, aula Ostravské univerzity

Program FF OU naleznete na stránkách ostravskanocvedcu.cz.Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2018

facebook
rss
social hub