OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Hlaste se na Univerzitu třetího věku

Filozofická fakulta nabízí zcela nové výukové cykly

Filozofická fakulta nabízí v akademickém roce 2018/2019 v rámci Univerzity třetího věku zcela nové výukové cykly, které rozšíří obzory všem, kdo mají zájem o historii či umění nebo rádi poznávají jiné kultury.

Univerzita třetího věku je určená lidem v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové poznatky a vědomosti. Univerzita třetího věku nabízí prostor pro sebevzdělávání, setkávání s ostatními lidmi, jenž jsou otevření novým informacím, rádi přemýšlí a diskutují.

V příštím akademickém roce se budou otvírat dva nové okruhy:


Přihlásit se můžete osobně 28. srpna 2018, v budově Filozofické fakulty v 9:30 na Reální ulici 3 (budova D).

Chci více informací o Univerzitě třetího věku pro akademický rok 2018/2019.

Mám další otázky a chci se zeptat.
Zveřejněno / aktualizováno: 03. 07. 2018

facebook
rss
social hub