Jazykové dílny, přednášky i divadlo

13. ročník překladatelské soutěže Den s překladem

Ostrava už po třinácté hostí talentované studenty jazykových oborů, kteří se zapojili do tradiční překladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity Den s překladem.

Studenti všech vysokých škol v České republice mají díky soutěži možnost prověřit svůj překladatelský talent. Do soutěže zasílají překlad libovolného textu, který si sami zvolí, soutěží se ve dvou kategoriích, literární (próza a poezie) a neliterární (populárně naučná a literatura faktu). Překlady mohou být z devíti různých jazyků – angličtiny, ruštiny, polštiny, španělštiny, němčiny, italštiny, francouzštiny, portugalštiny a latiny. Kvalitu překladů hodnotí komise složená z akademických pracovníků Filozofické fakulty. Letos se do soutěže přihlásilo 46 studentů. Největší zastoupení mají tradičně překlady z angličtiny, dále z ruštiny, španělštiny, němčiny a polštiny.

„Některé ze soutěžních příspěvků jsou velice kvalitní, po drobných úpravách by byly vhodné k publikování. Nejvíce si ceníme těch textů, které ještě nebyly nikdy přeloženy do češtiny,“ uvádí garantka soutěže dr. Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU. „Výsledky soutěže budeme znát až 13. března, kdy se koná Den s překladem, už nyní ale víme, že čestná uznání za nejlepší překlad komise udělí více jak desítce soutěžících,“ dodává.

Jediná soutěž výhradně pro studenty

Den s překladem je jediná soutěž svého druhu, která je určená výhradně studentům. Právě zde mohou nasbírat první zkušenosti a řada z úspěšných soutěžících pak pokračuje v překladatelské soutěži Jiřího Levého, kterou pořádá Obec překladatelů. „Den s překladem je studentům více blízký, protože jsou ve známém prostředí vysoké školy. Mnoho z nich, kteří uspěli na Dni s překladem, pak získalo cenu i v soutěži Jiřího Levého,“ dodává s úsměvem Renáta Tomášková. Den s překladem studentům dodá sebevědomí a je vynikajícím odrazovým můstkem pro další překladatelské aktivity.

Soutěž se mezi odbornou veřejností těší uznání, protože studentům nabízí zkušenosti a certifikát o účasti absolventům pomůže v začátcích profesní kariéry. Některé z nejlepších příspěvků jsou publikovány v časopise Host nebo Protimluv. Všechny soutěžní texty pak vychází ve sborníku Den s překladem.

Jazykové dílny, přednášky, římská komedie

Završením soutěže je vyhlášení výsledků, které se bude konat 13. března. Letos bude program obohacen o divadelní představení studentů Masarykovy univerzity, kteří z původního latinského originálu přeložili a nastudovali Plautovu hru CURCULIO ANEB DARMOJED.

Celý program Den s překladem