Volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU

Seznam kandidátů pro volby děkana FF OU

Vážení členové Akademické obce Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
Akademický senát FF OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím řádem AS FF OU vyhlásil dne 7. prosince 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU

Z řad členů Akademické obce FF OU byl do 12. února 2018 do 12:00 hodin podán jediný návrh, a to na kandidátaHarmonogram voleb kandidáta na jmenování děkanem FF OU:
shromáždění Akademické obce FF OU 28. února 2018 od 9:00 hodin, učebna E304
volba děkana FF OU15. března 2018 od 14:10 hodin, AS FF OU

Členové volební komise:
předsedkyně:
Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
předsedkyně AS FF OU
email:
členové:
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
za komoru akademických pracovníků AS FF OU
email:
Mgr. Tereza Čapandová
za komoru studentů AS FF OU
email:


V Ostravě dne 15. února 2018