Stipendium Filozofické fakulty pro mobility doktorandů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v roce 2017 spustila nový program stipendií, díky kterému mohou doktorandi FF OU vyjet na studijní pobyt prakticky do celého světa. Cílem je podpořit a rozvinout odbornou a vědeckou práci doktorandů absolvováním mobility v délce minimálně 30 dní na instituci dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podpoříme příspěvkem ve výši až 95 % předpokládaných výdajů. Pro více informací ohledně podání žádosti a podmínek přiznání stipendia kontaktujte Oddělení pro vědu a výzkum FF OU.

Ing. Yvetta Jurová
referentka pro vědu a výzkum FF OU
Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
Reální 5, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 553 46 1804
kancelář č. DM 602
e-mail: