Modul Základy televizní žurnalistiky

Katedra sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity opět nabízí úspěšný modul Základy televizní žurnalistiky. Modul studenty seznamuje se základy žurnalistické práce v televizi na teoretické, ale hlavně praktické úrovni. Hlásit se studenti mohou již nyní, přijato bude prvních třicet zájemců z řad studentů OU.

Modul je určen pouze studentům Ostravské univerzity a je zdarma. Modul je dvousemestrální, začíná již v letním semestru, kdy se posluchači seznámí s úvodem do sociologie zaměřené na žurnalistiku, poznají jazyk a styl žurnalistických žánrů, základy televizní žurnalistiky a absolvují žurnalistické praktikum v rozsahu 20 hodin. Praxi v České televizi lze absolvovat během semestru, ve zkouškovém období nebo během prázdnin.

V zimním semestru se modul zaměří na sociologii kultury a masmédií, přesvědčování a manipulaci v žurnalistickém diskurzu a televizní žurnalistku v praxi. Výuka probíhá každý čtvrtek od 14:10 do 19:00 hodin. Po ukončení modulu obdrží absolventi osvědčení o absolvování, který může nastartovat kariéru v České televizi. Vyučovat bude redaktorka, moderátorka a editorka České televize Iva Piskalová, Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A., z katedry sociologie FF OU a doc. PhDr. Hana Srpová, CSc. z katedry českého jazyka FF OU.

Studenti nemusí plánovat kariéru televizního redaktora. Modul je naučí kriticky přemýšlet, umožní jim nahlédnout do zákulisí televizní tvorby a pomůže získat povědomí o médiích a žurnalistickém jazyku. Nabízí znalosti, které se v praxi rozhodně hodí.

Studenti OU se mohou do modulu přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky do 4. února 2018.