Sociologické dny pro středoškoláky

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


23. – 24. ledna. Zjisti, co tě zajímá!

Až do 19. ledna se střední školy mohou hlásit na přednášky v rámci Sociologických dnů, které pořádá Katedra sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přednášky jsou koncipovány pro studenty III. a IV. ročníků středních škol a jejich pedagogy. Zahrnují praktická cvičení, diskuze a témata, která jsou aktuální a srozumitelná.

Na výběr je 8 přednášek, zájemci z řad středních škol se mohou přihlásit na jakoukoli z nich na e-mailu: .

Úterý 23. ledna 2018
9:00 – 10:15
O původu nových nacionalismů
(dr hab. Jan Kajfosz)

V přednášce se pokusíme vymezit pojem „nové nacionalismy“ na základě srovnání mezi mechanismy utváření národních identit v době modernity (zejména po druhé světové válce) a v době současné, kterou lze nazvat pozdní modernitou (anebo: postmodernitou). Pokusíme se odpovědět na otázku, jakým způsobem jsou utvářeny národní identity současných Evropanů, zejména obyvatel zemí tzv. Visegrádské čtyřky? Jakou úlohu v těchto procesech hrají nová média a neoliberální kultura – tedy kultura fungující pouze na principu volné soutěže

9:00 – 10:15
Lidské potřeby a jejich uspokojování
(Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.)

V přednášce si vysvětlíme základní pojmy tykající se lidské potřeby. Podíváme se na rozdělení potřeb na fyzické a duševní a na hierarchie potřeb podle Maslowa. V další části přednášky se zabýváme rozborem jednotlivých skupin potřeb a možnosti jejich uspokojení.

10:30 – 11:45
Assessment Centrum nanečisto aneb vyzkoušej si, jak jsi na tom z pohledu trhu práce
(PhDr. Marek Schneider, Ph.D., Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA)

Assessment centrum (AC) je skupinový pohovor, jehož cílem je zhodnotit rozsah schopností a dovedností účastníků. Je zaměřený hlavně na hodnocení sociálních, komunikačních a analytických schopností účastníků, jejich motivaci a schopnosti řešit problémy. V současné době patří mezi často užívané moderní diagnostické metody při výběru zaměstnanců. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci reálného AC čekat.

10:30 – 11:45
Sociologie jako škůdce: pohled za oponu sociální reality
(Ing. Mgr. Karel Hlaváček, Ph.D.)

Přednáška se pokusí představit studentům jednu z více možných odpovědí na otázku, "co mám čekat, když půjdu studovat sociologii" či "co mi studium sociologie přinese"? Společně se budeme tázat např., jestli by v armádě studium sociologie nemělo být jakožto škůdce disciplíny zakázáno, nebo k čemu by sociologie mohla být dobrá nám.

Středa 24. ledna 2018
9:00 – 10:15
Assessment Centrum nanečisto aneb vyzkoušej si, jak jsi na tom z pohledu trhu práce
(PhDr. Marek Schneider, Ph.D., Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA)

Assessment centrum (AC) je skupinový pohovor, jehož cílem je zhodnotit rozsah schopností a dovedností účastníků. Je zaměřený hlavně na hodnocení sociálních, komunikačních a analytických schopností účastníků, jejich motivaci a schopnosti řešit problémy. V současné době patří mezi často užívané moderní diagnostické metody při výběru zaměstnanců. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci reálného AC čekat.

9:00 – 10:15
Proč lidi migrují? Migrace v 21. století
(Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.)

Migrace jako fenomén je stejně starý jako lidstva: Již v pravěku, v Antice, ve středo- i novověku se lidi pohybovali z různých důvodu v prostoru. 20. století se nazývá „století uprchlíků“ a dneska, v 21. století žijí více lidi mimo své zemí původu než někdy předtím. V rámci přednášky chceme se pokusit – i pomoci praktické cvičení – najit odpověď na otázku, proč lidi migrují, jaké jsou její motivace a kam migrují.

10:30 – 11:45
Urbánní subkultury a styl
(PhDr. Mgr. Vít Horák, Ph.D.)

Subkultury, které se sdružují na základě preference hudebního stylu, životního pocitu, názorů či postojů, jsou stále výraznějším prvkem života ve velkoměstě. Přednáška nabídne úvod do sociologie subkultur. Ukáže jejich původ, nabídne vysvětlení, proč jsou pro členy subkultury tolik důležité stylové prvky, a nabídne taky přehled subkultur známých (punk, skinheads, hipsteři) a i těch méně známých (teds, mods, beatniks).

10:30 – 11:45
Generační problémy vs. generační soužití
(Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.)

Společnost tvořící rámec soužití několika generací je platformou, v rámci které se vyvíjí a mění životní podmínky a hodnoty jednotlivých kohort. Přednáška bude věnována aktuálním otázkám mezigeneračních střetů a možnosti soužití vedle sebe, potažmo společného soužití, několika generací. Během přednášky zazní příklady znázorňující kvantitativní i kvalitativní aspekty uvedené problematiky.

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2018