Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Česká sociologická společnost už poosmé pořádá česko-slovenské sociologické dny, letos se na programu výrazně podílí také katedra sociologie FF OU, která v rámci sociologických dnů pořádá konferenci na téma Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu.

Konference se bude konat dne 23. listopadu 2017 v Dolní oblasti Vítkovic. Příspěvky je možné přihlašovat do 15. září na webových stránkách konference nebo přímo zde.

Konference otevírá prostor otázkám a tématům vztahujícím se  k problematice:

  • teoretických či metodologických konceptů, které vystihují specifický vývoj a situaci ve střední Evropě,
  • role sociologie v kontextu středoevropských společností,
  • existence specifik středoevropského prostoru, která jsou společná všem společnostem tohoto regionu,
  • sociologických výzev či jiných specifických jevů týkajících se jednotlivých středoevropských společností v jejich kulturní, politické, sociální, náboženské či ekonomické dimenzi.