Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference Lékař v provincii

9.-10. listopadu 2017, Hucisko

organizovaná Akademií im. Jana Długosza v Čenstochové a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Konference patří do cyklu pravidelných vědeckých setkání v rámci česko-polského projektu Vzdělanec v provincii, na jehož realizaci obě instituce dlouhodobě spolupracují. Cílem připravované konference je především interdisciplinární reflexe vztahů mezi humanitními vědami a medicínou. Hlavní tematické a problémové okruhy, k nimž by se měly vztahovat přednesené referáty, jsou:

 • biografie a tvorba lékařů-literátu,
 • obraz lékaře, postupy léčby, nemocnice v literatuře a dalším umění,
 • obraz polských i zahraničních lázní, cestopisy spojené s léčením i upevňováním zdraví,
 • vyobrazení vědeckých lékařských středisek i lékařů v pamětech a literatuře,
 • filosofické, společenské i kulturní aspekty zdraví a nemoci,
 • nemoci jako metafory v historii, kultuře a náboženství,
 • přísloví svázaná se zdravím a nemocemi,
 • zobrazení chorob i jejich léčení v náboženství a pověrách,
 • velké epidemie a jejich zobrazení v historii i v umění,
 • literární zobrazení lékaře v prostředí - proměna statusu, společenské i geografické podmínky, psychické i morální dispozice, historické, genealogické a další aspekty,
 • tradice polské a české medicíny, charakteristiky vybraných intelektuálů.

Konference je určena historikům, filosofům, sociologům, lékařům, literátů, kulturním historikům, cílem konference je nejen analyzovat vzájemný vztah lékařství, umění a literatury, ale také historický rozměr této problematiky.

Termín konání konference: 9.-10. listopadu 2017
Místo konání: Ośrodek Orle Gniazdo w Hucisku koło Częstowchowy.
Výše konferenčního poplatku: 350 zł.
Vyplněnou závaznou přihlášku na konferenci je potřeba zaslat do 31. 5. 2017 na e-mailovou adresu: lekarznaprowincji@onet.pl.

Na konferenci srdečně zve organizační komitét:

Dokumenty ke stažení: