Divadlo, sbor, literární večery…

Součástí fakulty je také divadelní spolek ELTO při katedře anglistiky a amerikanistiky, který pravidelně vystupuje na veřejných akcích a má více než dvacet členů. Také katedra germanistiky pořádá divadelní představení, ale i další katedry organizují se studenty vedlejší aktivity, tradiční jsou například večírky bohemistické, anglistické, dějin umění či katedry filozofie. Kreativní studenti se setkávají nad svými prozaickými a básnickými literárními díly. Velice prestižní je fakultní sbor ADASH při katedře filozofie, který se specializuje na židovské písně. Sbor pravidelně hostuje v zahraničí, na svém kontě má koncerty v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, ale i v USA nebo Izraeli. O jeho velkém úspěchu svědčí i osobní dopis izraelského prezidenta Rubiho Rivlina, v němž zmiňuje vděk za působení sboru.