Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě

Ostravská univerzita

FF - pro školy a veřejnost
Kulturní a neziskové organizace
Veřejný a soukromý sektor

Pro veřejnost

Každá z fakult Ostravské univerzity nabízí řadu služeb, které jsou koncipovány pro potřeby středních a základních škol, veřejného i soukromého sektoru, kulturních institucí i široké veřejnosti.

Mezi takové služby spadá například i nabídka Celoživotního vzdělávání, Univerzita třetího věku, Čeština pro cizince nebo přednášková činnost v kulturně-vzdělávacích institucích, aktivní účast v komisích a porotách, úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionu a mnoho dalších aktivit, které propojují akademickou sféru s veřejným životem. V této oblasti je Filozofická fakulta velmi aktivní a vstřícná, spolupráce s dalšími institucemi a neakademickou sférou, je prioritou. Filozofická fakulta není uzavřeným mikrosvětem, každoročně uzavírá nové smlouvy a partnerství s širokou škálou organizací, čímž si klade za cíl naplnit potřeby a poptávku řady subjektů. Rovněž se angažuje v oblasti komunitního a občanského života, zapojováním do veřejných sbírek, diskuzí i happeningů organizovaných městem, občanskými sdruženími i nejrůznějšími spolky.

Ostravská univerzita je vysoce hodnocenou institucí v oblasti inkluze v rámci celé republiky, i díky široké nabídce oborů v kombinované podobě, možnosti studia osobám se specifickými potřebami, celoživotnímu vzdělávání, které zvyšuje kvalifikaci absolventů, z nichž drtivá většina zůstává v Moravskoslezském kraji. Filozofická fakulta však zdaleka neplní jen funkci vzdělávací instituce, ale propojením s různorodým spektrem organizací zároveň studenty vede i ke společenské a občanské zodpovědnosti.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 03. 2017

facebook
rss
social hub