Výzkumné projekty FF OU - rok 2017

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. KHI 15-01866S GA ČR Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století 751
Mgr. Radek Čech, Ph.D. KCJ 17-02545S GA ČR Vývoj českých pronominálních (en)klitik212
Mgr. Jana Grollová, Ph.D. KHI 15-16447S GA ČR Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století 781
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. KHI 17-02986S GA ČR Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouském Slezsku 1861-1914 1026
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. KCL 17-08928S GA ČR Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století 338
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. KFI 17-11657S GA ČR Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení 516
Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D. KHI 16-10320S GA ČR Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí 238
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. KLA 16-09491S GA ČR Edice kázání Petra Žitavského 360
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. KHI 13-28086S GA ČR Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska) 1832