Výzkumné projekty FF OU - rok 2002

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Pavel Kladiwa, Ph.D. KHI409/01/121
GA ČR
„Bürgerlich“ elita průmyslového velkoměsta 1870-1910, její činnost ve spolcích v komunální politice (na příkladu Moravské Ostravy)104
Mgr. Jan Malura, Ph.D.KCL405/01/P008
GA ČR
Duchovní píseň v literární tvorbě emigrace ze Slezska v 17. a 18. století117
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. KSL405/01/1267
GA ČR
Dvoudílný tematický frazeologický slovník česko-polský a polsko-český. I. Názvy zvířat, II. Názvy částí lidského těla v české a polské frazeologii196
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.KHI409/00/1387
GA ČR
Encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do roku 1945 
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.KCL405/01/1270
GA ČR
Tvorba a recepce dětské literatury v 90. Letech278
Doc. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.KGE405/02/1191
GA ČR
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy275
PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI409/02/D079
GA ČR
Fenomén „Big Business“ v rakouském Slezsku před první světovou válkou69
PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.KCL405/01/0593
GA ČR
Souběžné dějiny české a slovenské literatury 1919-1992227