Výzkumné projekty FF OU - rok 2005

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.KHI404/05/0322
GA ČR
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada 517
PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D. KCJ405/03/0547
GA ČR
Specifika komunikace v českém církevním prostředí (sociolingvistický pohled)1.098
Mgr. Petr Hrtánek, Ph.D.KCJ405/04/P053
GA ČR
Umělecká reflexe církevní komunikace v české polistopadové literatuře 144
PhDr. Eva Jandová, Ph.D.KCJ405/04/1035
GA ČR
Ligvistické aspekty jednoho typu komunikace na Internetu (čeština na chatu) 629
Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.KCJ405/04/P065
GA ČR
Souvětí v barokní češtině 167
PaedDr. Iva Málková, Ph.D.KCL405/04/009
GA ČR
Tvůrčí osobnost Viléma Závady a proměny kontextů české literatury XX. století248
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. KPS406/03/0535
GA ČR
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty636
Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.KHI404/04/1039
GA ČR
Sídelní poměry a populační vývoj židovského obyvatelstva Moravy od poloviny 17. století do roku 1918132
Mgr. Marek Otisk, Ph.D.KFI401/05/0484
GA ČR
Vliv peripatetické tradice na latinské myšlení 10. a 11. století218
PhDr. Martin Pilař, CSc.KCL405/05/0761
GA ČR
Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století 215
PhDr. Hana Srpová, CSc.KCJ405/04/1034
GA ČR
Manipulace a persvaze v žurnalistickém a reklamním diskursu 621
PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. KHI409/02/D079
GA ČR
Fenomén „Big Business“ v rakouském Slezsku před první světovou válkou171