Výzkumné projekty FF OU - rok 2003

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D.KCJ405/03/0547
GA ČR
Specifika komunikace v českém církevním prostředí (sociolingvistický pohled)1.105
Mgr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI409/01/121
GA ČR
„Bürgerlich“ elita průmyslového velkoměsta 1870-1910, její činnost ve spolcích v komunální politice (na příkladu Moravské Ostravy)106
Mgr. Jan Malura, Ph.D.KCL405/01/P008
GA ČR
Duchovní píseň v literární tvorbě emigrace ze Slezska v 17. a 18. století212
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.KPS406/03/0535
GA ČR
Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich klienty581
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.KSL405/01/1267
GA ČR
Dvoudílný tematický frazeologický slovník česko-polský a polsko-český. I. Názvy zvířat, II. Názvy částí lidského těla v české a polské frazeologii346
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.KCL405/01/1270
GA ČR
Tvorba a recepce dětské literatury v 90. letech 345
Priv. - Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. KGE405/02/1191
GA ČR
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy240
PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI409/02/D079
GA ČR
Fenomén „Big Business“ v rakouském Slezsku před první světovou válkou 106
PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.KCL405/01/0593
GA ČR
Souběžné dějiny české a slovenské literatury 1919-1992227