Výzkumné projekty FF OU - rok 2016

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.KHI15-01866S
GA ČR
Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století651
Mgr. Jana Grollová, Ph.D.KHI15-16447S
GA ČR
Ars moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století707
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI13-00790S
GA ČR
Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)896
Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.KHI16-10320S
GA ČR
Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí222
Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.KLA16-09491S
GA ČR
Edice kázání Petra Žitavského384
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI13-28086S
GA ČR
Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)1372