Specifický výzkum FF OU - rok 2015

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Robert Antonín, Ph.D.KHISGS02/FF/2015Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění III470,0
Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.KCJSGS01/FF/2014-2015Toponyma - ohrožené kulturní dědictví260,0
Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.KFISGS04/FF/2015-2016Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii580,0
Mgr. Petr Gašpárek, DiS.KDUSGS06/FF/2015Kultura mlynářství na Moravě120,0
Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.KSLSGS09/FF/2015Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí330,0
PhDr. Jiří Jung, Ph.D.KDUSGS10/FF/2015Architektura na Hlučínsku v 19. a 20. století: proměny a specifika280,0
Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHISGS07/FF/2014-2015Národnostní otázka v I. Československé republice a její odezva v regionu severní Moravy a Slezska173,4
Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.KAASGS11/FF/2015Amerika jako Zaslíbená země? Zobrazení přistěhovalectví ve vybraných dílech americké literatury340,0
Mgr. Viktória Kopuničová, PhD.KPSSGS12/FF/2015Rizikové chování v kyberprostoru335,0
Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.KCLSGS05/FF/2014-2015Literární žánry raného novověku v kontextu dobové zbožnosti253,6
Mgr. Marek Malůš, Ph.D.KPSSGS16/FF/2015Experimentální studie kognitivních a psychofyziologických procesů v podmínkách REST260,0
Mgr. Jan MlčochKROSGS17/FF/2015-2016Ideologie v latinskoamerické literatuře190,0
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.KPSSGS18/FF/2015Pracovní spokojenost a angažovanost učitelů250,0
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.KHISGS19/FF/2015-2016Ostravsko v osidlech komunistického režimu. Proměny každodenního života na Ostravsku v období 1948-1989270,0
Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.KDUSGS20/FF/2015Veřejný prostor moravských a slezských měst v letech 1848-1938270,0
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.KSLSGS21/FF/2015Obraz „psa“ v jazycích a kultuře slovanských národů III360,0
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.KCJSGS21/FF/2015Policejní mluva200,0
PhDr. Irena Šebestová, CSc.KGESGS23/FF/2015Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku300,0
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.KCLSGS25/FF/2015Literární a kulturní paměť jako fenomén současné umělecké tvorby325,0
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHISGS25/FF/2015Novověká společnost v procesu modernizace300,0