Výzkumné projekty FF OU - rok 2015

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Robert Antonín, Ph.D.KHI15-01866S GA ČRČtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století343
Mgr. Jana Grollová, Ph.D.KHI15-16447S GA ČRArs moriendi. Proměny středověkých moralit v reformní homiletice, zpovědní praxi a umění 14.-16. století835
PhDr. Jiří Jung, Ph.D. KDU13-30321P GA ČRLichnowští – mecenáši, sběratelé, tvůrci. Životní styl a kulturní aktivity vysoké slezské aristokracie v letech 1848-1918398
Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI13-00790S GA ČR Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)734
Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.KAA13-26975S GA ČRLiterární kritika černého feminizmu379
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI13-28086S GA ČRHistorický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)1455