Specifický výzkum na FF OU - rok 2014

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.KCJ1/FF/2014-2015 SGSToponyma – ohrožené kulturní dědictví293,9
Mgr. Petr Gašpárek, DiS.KDU3/FF/2014 SGSKultura mlynářství na Moravě132,8
Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.KFI4/FF/2014S GSVědecké a filosofické poznání přírody599,7
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.KCL5/FF/2014-2015 SGSLiterární žánry raného novověku v kontextu dobové zbožnosti283,4
Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.KSL6/FF/2014 SGSSoučasná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí428,0
Doc. PhDr. Pavek Kladiwa, Ph.D.KHI7/FF/2014-2015 SGSNárodnostní otázka v I. Československé republice a její odezva v regionu severní Moravy a Slezska210,6
Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.KAA8/FF/2014 SGSZtracený ráj: Proměny obrazu Kalifornie v historických a kulturních souvislostech341,5
Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.KFI10/FF/2014 SGSStředověké prameny – úskalí jejich interpretace a zpřístupnění II 573,5
Doc. PhDr Andrea Pokludová, Ph.D.KDU11/FF/2014 SGSSymbolická moc veřejného prostoru: éra První republiky150,1
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.KSL312FF/2014 SGS Obraz „psa“ v jazycích a kultuře slovanských národů II 384,4
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.KCJ13/FF/2014 SGSLexikum drogově závislých II333,5
Šebestová, Irena, PhDr., CSc.KGE14/FF/2014 SGSLiterární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku257,7
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.KCL15/FF/2014 SGS Literární přítomnost. Analytické sondy do autorských poetik děl současných českých autorů512,2
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI16/FF/2014 SGSIndustrializace a její význam při formování moderní občanské společnosti v moravskoslezském regionu808,7