Výzkumné projekty FF OU - rok 2014

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
PhDr. Jiří Jung, Ph.D.KDU13-30321P GA ČRLichnowští – mecenáši, sběratelé, tvůrci. Životní styl a kulturní aktivity vysoké slezské aristokracie v letech 1848-1918274
Prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.KHI13-00790S GA ČRNárodnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)868
Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.KAA13-26975S GA ČRLiterární kritika černého feminizmu333
PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D.KPS13-19519P GA ČRVnitřní a vnější zdroje resilience a jejich souvislosti s problémy s přizpůsobením u adolescentů221
Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.KHIP410-12-0487 GA ČRProces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století423
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI13-28086S GA ČRHistorický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)1521