OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Úvod do studia - kurz pro nově přijaté studenty 1. ročníku FF OU

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě každoročně pořádá pro nově přijaté studenty 1. ročníků vstupní kurz s názvem Úvod do studia.

Kurz je organizován formou přednášky v celkovém trvání zhruba 3 hodiny. V rámci kurzu je možné využít bezdrátové připojení k internetu a je tedy možno si všechny získané dovednosti v oblasti informačních systémů ihned prakticky na místě vyzkoušet.

Kurz Úvod do studia letos proběhne v termínech 11. a 12. září 2018 od 9:00 a 13:00 hodin, jednotlivé skupiny jsou rozděleny podle studijních oborů - viz níže. Kurz probíhá v učebně B308 v budově B na ulici Českobratrské 16 v centru Ostravy.

Účastnický poplatek v kurzu činí 300,- Kč včetně DPH.

Program přednášek je rozdělen do tří základních tematických okruhů:

 1. Informace o právech a povinnostech studentů a dalších studijních náležitostech.
 2. Seznámení s informačními systémy na Ostravské univerzitě.
 3. Základní informace o Univerzitní knihovně Ostravské univerzity.

Náplní kurzu jsou mimo jiné tato témata:

 • Studijní a zkušební řád OU, zásady kreditního systému
 • studijní plány, kontrola studia, harmonogram akademického roku
 • orientace na internetových stránkách OU, studentský e-mail
 • přihlašování na zkoušky pomocí počítače
 • zápis předmětů na FF OU
 • informace o Univerzitní knihovně OU

Účastníci kurzu získají:

 • přehled o používaných informačních systémech na OU
 • znalosti, jak vyhledávat informace na OU
 • všeobecný přehled o podmínkách studia na FF OU
 • studijní materiály pro tento kurz

Postup podání přihlášky:

 1. Na stránkách elektronické přihlášky se přihlaste svým rodným číslem a iniciálami svého jména a příjmení (případně svým pseudorodným číslem, pod kterým jste si podali přihlášku ke studiu)
 2. Po přihlášení klikněte na odkaz "Nová přihláška". Z nabídky Fakulta zvolte "FFI - Filozofická fakulta", položku Forma ponechte "Jakákoliv" a stejně tak položku Typ ponechte "Jakýkoliv".
 3. V dolní části stránky se Vám zobrazí nabídka oborů, kde jsou na prvních místech jednotlivé termíny kurzu Úvod do studia. U vybraného termínu klikněte vpravo na tlačítko "Vybrat".
 4. V posledním kroku podání přihlášky se Vám zobrazí pokyny k platbě za tento kurz. Pozor! Variabilní a specifický symbol jsou jiné než při podání přihlášky ke studiu!
 5. Přihlášku je nutné podat a platbu za kurz odeslat nejpozději do 5. září 2018. Platbu je možné odeslat i 5. září 2018, počítáme s prodlením před jejím doručením na účet univerzity.

Rozdělení do jednotlivých termínů dle studijních oborů je následující:

 • 11. září v 9:00
  jednooborové studium, prezenční (denní) forma studia - obory Angličtina ve sféře podnikání, Němčina ve sféře podnikání, Francouzština ve sféře podnikání, Španělština ve sféře podnikání, Ruština ve sféře podnikání, Český jazyk a literatura

 • 11. září ve 13:00
  kombinovaná (dálková) forma studia, všechny obory

 • 12. září v 9:00
  dvouoborové bakalářské studium - všechny kombinace jednooborové studium, prezenční (denní) forma studia - obory Anglický jazyk a literatura, Polský jazyk a literatura

 • 12. září ve 13:00
  jednooborové studium, prezenční (denní) forma studia - obory Sociologie, Filozofie, Dějiny umění, Psychologie, Historie, České a československé dějiny

Informace vám poskytne: Studijní oddělení FF OU, telefon: 553 46 2090; e-mail: .

facebook
rss
social hub