Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Státní rigorózní zkouška

Ostravská univerzita

Informace pro uchazeče/uchazečky v oboru Filozofie - státní rigorózní zkoušky na FF OU

 1. Požadavky na rigorózní práci
  Rigorózní práce je původní odborný text v českém jazyce v rozsahu minimálně 80 normostran, který splňuje tematické zařazení do oboru Filozofie.

 2. Části státní rigorózní zkoušky
  1. obhajoba rigorózní práce
  2. hlavní zkouška z filozofie
  3. vedlejší zkouška z filozofie

 3. Okruhy a literatura k SRZ
  1. Obhajoba rigorózní práce bude zahájena krátkou (zhruba dvacetiminutovou) přednáškou kandidáta/tky, v níž představí problém, který ve své rigorózní práci řešil/a, v přiměřeném akademickém kontextu vysvětlí jeho relevanci a objasní jak použité metody, tak závěry, k nimž dospěl/a, jakož i základní argumenty na jejich podporu.
  2. Hlavní zkouška z filozofie bude zaměřena na témata související s problematikou rigorózní práce v širším metodologickém, systematickém a dějinném kontextu s cílem prověřit schopnosti hlubšího vhledu do témat, jež se pojí s hlavní řešenou tezí rigorózní práce.
  3. Obsahem vedlejší zkoušky z filozofie bude testování znalostí o základních filozofických problémech v jejich historické perspektivě i v rámci současné filozofické diskuse nad možnostmi jejich řešení.
  Smyslem obou zkoušek z filozofie je prokázat relevantní oborové znalosti převyšující standard požadavků k magisterské státní závěrečné zkoušce.

  Tematické okruhy pro vedlejší zkoušku z filozofie oboru Filozofie
  1. Systematicko-filozofický okruh v historickém kontextu
   filozofická antropologie, filozofie jazyka, logika, noetika, etika, filozofie společnosti, politická filozofie, přírodní filozofie a kosmologie, filozofie dějin, ontologie a metafyzika, filozofie náboženství, estetika
  2. Okruh současné filozofie
   filozofie vědy, nová ontologie a metafyzika, etika a metaetika, feministická filozofie, filozofická antropologie, analytická a postanalytická filozofie, filozofie mysli, sociální filozofie, globalizace, postmoderna, konec dějin a konec filozofie, filozofie ve spolupráci se specializovanými vědami

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
rss
social hub