Výzkumné projekty FF OU - rok 2013

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. KHI P405/11/1450
GA ČR
Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století704
Mgr. Jaroslav David, Ph.D. KCJ P406/11/0268
GA ČR
Historická sémantika 840
PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. KCL P406/11/1062
GA ČR
Proměny a konstanty apokryfů v současné české literatuře 286
PhDr. Jiří Jung, Ph.D. KHI 13-30321P
GA ČR
Lichnowští – mecenáši, sběratelé, tvůrci. Životní styl a kulturní aktivity vysoké slezské aristokracie v letech 1848-1918 267
Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. KHI 13-00790S GA ČR Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty) 928
Mgr. Karla Kovalová, Ph.D. KAA 13-26975S
GA ČR
Literární kritika černého feminizmu 324
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. KPS P407/11/0380
GA ČR
Prosociální chování a jeho osobnostní aspekty v kontextu dobrovolnictví 477
PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D. KPS 13-19519P
GA ČR
Vnitřní a vnější zdroje resilience a jejich souvislosti s problémy s přizpůsobením u adolescentů 222
PhDr. Petr Popelka, Ph.D. KHI P410/12/0487
GA ČR
Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století 256
Mgr. Richard Psík, Ph.D. SLJaK P405/10/1397
GA ČR
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae 410
Prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. KGE 405/09/0718
GA ČR
Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci 681
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. KHI 13-28086S
GA ČR
Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska) 1057