Specifický výzkum na FF OU - rok 2013

Řešitel / spoluřešitel Katedra Č.p. /
Agentura
Název Podpora (tis. Kč)
Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.KCJ1/FF/2013 SGSSituace polského nářečí ve dvou sibiřských lokalitách (region Chakasja, Rusko)370
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.KCJ2/FF/2013 SGSLexikum drogově závislých220
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.KSL3/FF/2013 SGS Obraz „psa“ v jazycích a kultuře slovanských národů 607
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.KDU 4/FF/2013 SGSStředověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění622
Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.KFI6/FF/2013 SGSLimity vědeckého poznání1058
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.KAA7/FF/2013 SGSPodoby a proměny interpersonální jazykové funkce v různých typech diskursu III556
Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.KCL8/FF/2013 SGS Literatura v širších kulturních kontextech 3761
Mgr. Jana Veselá, Ph.D.KRO10/FF/2013 SGSŠpanělsko-česká terminologie z oblasti translatologie a překladatelsko- tlumočnické praxe264
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.KHI11/FF/2013 SGSEkonomické, sociální a kulturní faktory historického procesu modernizace1212
Celkem5760