OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda a výzkum > Habilitační a profesorská řízení > Habilitační řízení > Zahájená a ukončená habilitační řízení

Zahájená a ukončená habilitační řízení

Seznam zahájených a  ukončených habilitačních řízení na FF OU

Dokument je ve formátu *.pdf
facebook
rss
social hub