OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Základy společenských věd


 • Blecha, Ivan: Filosofie - základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002

 • Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000

 • Kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktik, Brno 2003

 • Bauman, Z.: Globalizace - důsledky pro člověka. Mladá fronta, Praha 1999

 • Fromm, E.: Umění milovat. Český klub, Praha 1996

 • Fromm, E. Mít nebo být. Naše vojsko, Praha 1994

 • Lyon, D.: Ježíš v Disneylandu - náboženství v postmoderní době. Mladá fronta, Praha 2002

 • Machiavelli, N.: Vladař. Železný, Praha 1997

 • Nietzsche, F.: Soumrak model čili kterak se filosofuje kladivem. Kawana, Praha 1993

 • Platón: Obrana Sókrata (In: Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Tritón. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1994)

 • Tao te ťing. DharmaGaia, Praha 1997

facebook
rss
social hub