OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Kulturní dějiny


  • CARBONELL, CH. O. - BILOGHI, D. - LIMOUZIN, J. - ROUSSEAU, F. - SCHULZ, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od renesance k renesanci?, Praha 2003

  • DAVIES. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005.

  • MACHAČOVÁ, J. - MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989, Opava 2008.

facebook
rss
social hub