OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Němčina pro překladatelskou praxi


Uchazeč o studium se řídí literaturou, která je doporučena v rámci studia německého jazyka na bakalářském stupni. Vstupní požadavky vycházejí z obsahu bakalářského studijního oboru Německý jazyk a literatura a cílových
kompetencí na úrovni C1 (zkušený uživatel podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Kromě odborné jazykovědné literatury doporučujeme uchazečům o studium co nejširší
analyticko-syntetickou práci s německými autentickými zdroji, například s pomocí těchto materiálů:


  • německé internetové noviny (např. www.focus.de);

  • německé rozhlasové pořady, filmy a jiné autentické materiály dle vlastní volby.
facebook
rss
social hub