OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM > Personální složení

Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
email:
telefon: 553 46 1804
553 46 1971
Černý Pavol, doc. Ing., Dr.
činnost: umění raného středověku, středověká knižní malba
email:
telefon: 553 46 2001
Harvánek Kamil, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievalistika
email:
telefon: 553 46 2011
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
email:
telefon: 553 46 1823
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny středověku, papežská diplomatika
email:
telefon: 553 46 2011
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
email:
telefon: 553 46 1975
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny středověku, PVH
email:
telefon: 553 46 1978
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Nechutová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: latinská medievistika
email:
telefon: 553 46 2012
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
email:
telefon: 553 46 1830
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
činnost: latinská filologie, latinská medievalistika
email:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
email:
telefon: 553 46 2010
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
email:
telefon: 553 46 2001
facebook
rss
social hub