FAQ

Centrum pro studium středověké
společnosti a kultury - VIVARIUM
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Ediční řada Interpretationes

V ediční řadě Interpretationes jsou publikovány kritické edice a bilingvní překlady středověkých písemných památek (Series A), a monografie (či monotematické sborníky) věnované jejich interpretaci z pohledu různých disciplín (Series B). Nezbytnou součástí publikací prvního typu jsou kromě vlastního textu zpřístupňovaného pramene (a seznamu použitých pramenů a literatury) odborná studie, jež uvádí čtenáře do problematiky vydávaného a/nebo překládaného díla, resumé ve světovém jazyce a dále ediční a/nebo překladatelská poznámka, seznamující uživatele publikace se zásadami, podle nichž byly kritická edice či překlad pramene vypracovány. Monografie jsou doprovázeny shrnutím ve světovém jazyce a rejstříkem.

Každá publikace prochází standardním dvojím recenzním řízením a zároveň podléhá souhlasnému vyjádření redakční rady ediční řady.

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. | Aktualizováno: 01. 07. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt