FAQ

Centrum pro studium středověké
společnosti a kultury - VIVARIUM
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení centra
Vedení VIVARIUM
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkaotiskzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1830, 597 09 1830
 
Psík Richard, Mgr., Ph.D. e-mail: richardtečkapsikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1807, 597 09 1807
553 46 2013, 597 09 2013
 
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: roberttečkaantoninzavináčosutečkacz
činnost: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
 
telefon: 553 46 1804, 597 09 1804
553 46 1971, 597 09 1971
 
Černý Pavol, doc. Ing., Dr. e-mail: pavoltečkacernyzavináčosutečkacz
činnost: umění raného středověku, středověká knižní malba
 
telefon: 553 46 2001, 597 09 2001
 
Harvánek Kamil, Mgr., Ph.D. e-mail: kamiltečkaharvanekzavináčosutečkacz
činnost: latinská filologie, latinská medievalistika
 
telefon: 553 46 2011, 597 09 2011
 
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkaherufekzavináčosutečkacz
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
 
telefon: 553 46 1823, 597 09 1823
 
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkahrubonzavináčosutečkacz
činnost: dějiny středověku, papežská diplomatika
 
telefon: 553 46 2011, 597 09 2011
 
Lička Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail: lukastečkalickazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D. e-mail: dalibortečkajaniszavináčosutečkacz
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
 
telefon: 553 46 1975, 597 09 1975
 
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc. e-mail: tomastečkakrejcikzavináčosutečkacz
činnost: dějiny středověku, PVH
 
telefon: 553 46 1978, 597 09 1978
 
Pumprová Anna, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkapumprovazavináčosutečkacz
činnost: latinská medievistika, latinská filologie
 
telefon: 553 46 2010, 597 09 2010
 
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D. e-mail: danielatečkarywikovazavináčosutečkacz
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
 
telefon: 553 46 2001, 597 09 2001
 
Spolupracovníci centra
Nechutová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkanechutovazavináčosutečkacz
činnost: latinská medievistika
 
telefon: 553 46 2012, 597 09 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt