OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Úřední deska

Veřejné zakázky
Pracovní příležitosti - ff
Nedoručitelná korespondence - ff

Úřední deska

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU

Akademický senát FF OU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Jednacím řádem AS FF OU vyhlašuje dne 7. prosince 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FF OU.

Harmonogram akademického roku na Filozofické fakultě OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Informace o konání státní rigorózní zkoušky v navazujícím magisterském oboru Německý jazyk a literatura - Mathias Becker, M.A.

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf
facebook
rss
social hub