OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Tereza Guziurová

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:morfologie, syntax
katedra / středisko (fakulta): n/a (Filozofická fakulta)25410
telefon, mobil: 553 46 1900
e-mail: tereza.guziurova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Guziurová, T. The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing. In: Professional Genres from an Interpersonal Perspective. první. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 112-139. ISBN 1-4438-8697-1.
Guziurová, T. The Expression of the Writer's Attitude in Undergraduate Textbooks and Research Articles. Ostrava Journal of English Philology. 2014, č. 6, s. 81-94. ISSN 1803-8174.
Malčíková, T. Attitude Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In: From Theory to Practice: Fifth International Conference on Anglophone Studies. Zlín: FHS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2013.
Malčíková, T. The Negotiation of Scientific Knowledge: Metadiscourse in Research Articles and Undergraduate Textbooks. In: Contexts, References and Style: 5th Nitra Conference on Discourse Studies. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2013.
Malčíková, T. Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles Compared. In: An International Symposium for Doctoral Students "A Culture of Language". Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 2012.
Malčíková, T. The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Textbooks and Research Articles. In: The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské university v Ostravě. 2012.
Guziurová, T. The Life of a Scientific Fact: Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles. In: The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 77-95. Spis OU 267/2012. ISBN 978-80-7464-179-4.
Malčíková, T. Interactions in Academic Writing: Metadiscourse. In: Co-membership and co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. s. 41-61. spis OU 244/2011. ISBN 978-80-7368-847-9.
Malčíková, T. Metadiscourse in Undergraduate Textbooks. In: The Brno Workshop on Linguistics Studies in English Approaches to Discourse. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně. 2011.
Malčíková, T. Quantitative and Qualitative Aspects of Metadiscourse in the Genre of Undergraduate Textbooks. In: On Defining and Identifying the Interpersonal Semantic Component: Methodological Issues and Practical Analysis. Ostrava: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2011.
MALČÍKOVÁ, T. The Research Article Abstract in Social Sciences and Its Promotional Function. Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, s. 43-57. ISSN 1803-8174.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.