OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Robert Antonín

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
obor činnosti:dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)25800
Děkanát Filozofické fakulty25900
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)25830
telefon, mobil: 553 46 1804
553 46 1971
e-mail: robert.antonin@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 2015, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
 • 2002 - 2008, FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
 • 1996 - 2002, FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)

Praxe

 • 2015 - dosud, OU, FF, KHI - docent
 • 2013 - dosud, FF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
 • 2013 - dosud, FF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
 • 2008 - 2013, FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
 • 2005 - 2011, FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice, GA ČR P405/10/0425 (spoluřešitel)
  • Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století, GAČR, 15-01866S
 • Granty neaktivní:
  • Panovnické vjezdy na středověké Moravě, GA AV ČR KJB 801640601 (spoluřešitel)
  • Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, výzkumný záměr MSM 4781305905 (člen řešitelského týmu)
  • Ideální panovník českého středověku, GA ČR P405-10-0152 (řešitel)
  • Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit. ÚHV FPF SU, projekt v rámci OPVK 2.3, (vědecko-pedagogický pracovník a koordinátor pro zahraniční mobility)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
 • Časopisu Slezského zemského muzea, řada B

Základní výzkumné zaměření

 • dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
 • česko-polské vztahy ve středověku
 • středověké narativní prameny
 • politické myšlení středověku.
 • kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin


Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy.Nepodařilo se načíst záznamy.Čtvrtý lateránský koncil a proměna českých zemí ve 13. a 14. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období3/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Středověké prameny - Úskalí jejich interpretace a zpřístupnění III
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený