OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Petra Šobáňová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: E 111, budova E
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:management neziskových organizací - fundraising, projektové řízení, komunikace, negociace, mediace, systémy sociálních služeb, řízení odborných praxí
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociologie (Filozofická fakulta)25150
telefon, mobil: 553 46 2022
e-mail: petra.sobanova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Šobáňová, P. Social exclusion in the Czech republic. 2017.
Šobáňová, P. Význam pohřebních rituálů očima generace Y. In: konference české sociologické společnosti. Praha. 2017.
Šobáňová, P. Problematika komunikace rizik v postindustriálních regionech / Problematyka komunikaciji ryzyka w regionach postindustrialnych. In: Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako mozliwość wspolpracy czesko-polskiej. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 139-154. ISBN 978-80-7464-885-4.
Šobáňová, P. Sociální patologie. 2016.
Šobáňová, P. Unemployment in Czech republic and Poland - comparative study. 2016.
Šobáňová, P. Unemployment in the Czech republic and Germany - comparaive study. 2016.
Šobáňová, P. a Horáková Hirschlerová, N. Volunteering and its influence on volunteers working life. HUMANIZACJA PRACY. 2016, č. 3, s. 25-42. ISSN 1643-7446.
Šobáňová, P. Dlouhodobá nezaměstnanost: Analýza metod a technik pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2015, roč. 9, s. 51-60. ISSN 1804-9095.
Šobáňová, P. Občané a veřejný prostor. In: Ostrava - interdisciplnární diskurz. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 47-49. ISBN 978-80-7464-732-1.
Schneider, M., Šobáňová, P. a Schneiderová, M. Příprava projektu rovných příležitostí absolventů OU a VŠB TUO na trhu práce.. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2015. Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2015. ISBN 978-80-85447-24-8.
Šobáňová, P., Mularčíková, P. a Matějovičová, A. The Construction of Image of Refugees during the "Refugees crisis" through Czech and German Print-media - a Comparative Approach. In: Studentská vědecká konference. Katowice. 2015.
Schneider, M. a Šobáňová, P. Ballanced Scorecard Method in the Management of Public Sector Organizations. In: Suchasni suspil?ni problemy u vymiri sotsiolohiyi upravlinnya. Donets?k: Zbirnyk naukovykh prats?. Doneck: Donets?kyy derzhavnyy universytet upravlinnya, Seriya "Sotsiolohiya", 2014. Donets?kyy derzhavnyy universytet upravlinnya, Seriya "Sotsiolohiya", 2014. s. 57-62. ISSN 2078-8207.
Šobáňová, P., Marková, B. a Tichá, I. Evropské hlavní město kultury nástrojem regenerace brownfieldů - příklady kulturních center ve městech Linec 2009, Košice 2013 a Plzeň 2015. In: Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. s. 77-82. ISBN 978-80-87504-23-9.
Šobáňová, P. Komunitní plánování jako nástroj občanské společnosti při regeneraci brownfields. In: Sociální aspekty regenerace brownfields. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. 2014.
Šobáňová, P. a Plesník, V. Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané. 2014.
Šobáňová, P. Long-term unemployment as one of the causes for social exclusion: analysis of the methods for working with long-term unemployed.. In: Shifting to Post-Crisis Welfare States in Europe? - Long Term and Short Term Perspectives. Berlín: The conference takes place at the closing phase of the Nordic Centre of Excellence Programme on Welfare Research funded by NordForsk and is organized in collaboration between NordForsk and the two Centres of Excellence NordWel and REASSESS.. 2013.
Šobáňová, P. Problem of unemployment in selected Europien countries. In: World wide women. Valencia: Euroreso, Reintegra. 2013.
Šobáňová, P. a Plesník, V. Profesní poradenství pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. In: Kulatý stůl k problematice nezaměstnanosti v České republice. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita. 2013.
Šobáňová, P. a Marková, B. Revitalizace brownfields prostřednictvím kultury - případová studie Plechárna Černý Most. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 1063-1071. ISBN 978-80-905243-7-8.
Šobáňová, P. The Current Situation in the Issue of Unemployment in the Czech Republic. In: International workshop in a project Thematic network - career guidance for long term unemployed people. Kodaň: Reintegra. 2013.
Šobáňová, P. Využití mediace v sociální práci z pohledu sociálních pracovníků. In: Mediace a možnosti využití. Grada publishing a.s., 2013. s. 121-138. ISBN 978-80-247-4109-3.
Šobáňová, P. Mediace v rodinných sporech z pohledu sociálních pracovníků. In: Mediace - kultivovaný způsob řešení sporů. Právnická fakulta Univerzity Palackého. 2011.
Šobáňová, P. Řešení konfliktů v sociální práci pomocí mediace. 2011.
Šobáňová, P. Fundraising. 2010.
Šobáňová, P. Mediace: In: Čaníková, R., Houdková, L. (Eds) Elektronický sborník z konference. In: II. Česko-slovenská konference doktorandů oborů pomáhajících profesí. s. 364-374. ISBN 978-80-7368-782-3.
Šobáňová, P. Mediation. In: Jarní škola sociální práce. Fakulta sociálních studií Ostravské Univerzity. 2010.
Šobáňová, P. Projektové řízení. 2010.
Švrčinová, P. Komunikace. 2007.
Švrčinová, P. Řízení neziskových organizací I - Projektové řízení. 2006.
Švrčinová, P. Řízení neziskových organizací II - Fundraising. 2006.


AutorNázev práceTypRok
Rybiařová BarboraMožnosti a limity mediace při práci s mládeží (peer mediace)diplomová 2014 
Bohačíková RenátaNázor sociálních pracovníků na potřebnost sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Frýdku-Místkudiplomová 2013 
Gawlíková VeronikaStřídavá výchova jako možnost porozvodového uspořádání rodinydiplomová 2013 
Barnetová RadkaBezdomovectví očima vysokoškolských studentůbakalářská 2017 
Bubíková ZdenkaProblematika drogových závislostí a její řešení v rámci obecně prospěšné společnosti Renarkonbakalářská 2017 
Daňková KarinKyberšikana na sociálních sítíchbakalářská 2017 
Frýdlová EvaDopad dlouhodobé nezaměstnanosti na populaci ve městě Ostravabakalářská 2017 
Körösiová MilanaZávislost očima studentů vysokých školbakalářská 2017 
Kowalová KristýnaRizikové faktory vzniku drogové závislosti a její dopad na společnostbakalářská 2017 
Matějovičová AnetaFenomén bezdomovectvíbakalářská 2017 
Novotná ZuzanaDomácí násilíbakalářská 2017 
Podhorná SoniaDomácí násilí - analýza sociologického problémubakalářská 2017 
Smolová LucieBezdomovectví v Ostravěbakalářská 2017 
Cieslarová JanaPeer mediace a vrstevnické programybakalářská 2016 
German RenéFundraising v zemích Visegradské čtyřky (komparace)bakalářská 2016 
Horváth KristiánFundraising nemá hranice - specifika organizací zaměřující se na humanitární pomoc a rozvojovou spoluprácibakalářská 2016 
Kaňoková LenkaMotivace a spokojenost dobrovolníků v dobrovolnických programech organizacebakalářská 2016 
Kotzurová MarkétaMotivace k dobrovolnictví v neziskovém sektorubakalářská 2016 
Kovář JanFinancování veřejných a soukromých divadelních institucíbakalářská 2016 
Neuwirthová AnetaNeziskové organizace a ochrana životního prostředíbakalářská 2016 
Koščová ŽanetaPřeměna industriální části Dolní oblasti Vítkovic na kulturní objektbakalářská 2015 
Pargáčová MonikaMatky samoživitelky a jejich uplatnění ve společnostibakalářská 2015 
Pavlica OndřejStrategický plán multižánrového prostoru Stará Arénabakalářská 2015 
Rašková LucieFinancování neziskových organizací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostbakalářská 2015 
Ritt MartinMarketingová komunikace obecně prospěšných společností působících v Moravskoslezském kraji.bakalářská 2015 
Sýkorová MarkétaFundraising přes nová média a sociální sítěbakalářská 2015 
Vodička MartinMediace a koučinkbakalářská 2015 
Watorová BarboraPřeměna brownfields na kulturní objektybakalářská 2015 
Adamíková IvanaPůsobení dobrovolníků v Charitě Ostravabakalářská 2014 
Daňová LenkaStrategické plánování fundraisingu v Centru pro rodinu a sociální péči o.s.bakalářská 2014 
Fišerová MarkétaFundraising a jeho vnímání mladými lidmibakalářská 2014 
Hedrichová AnnaKomparace mediace ve státní správě a v neziskovém sektorubakalářská 2014 
Köhlerová SvatavaFiremní filantropie v kontextu nadnárodních společností působících v České republicebakalářská 2014 
Odleváková MonikaFenomén firemní filantropiebakalářská 2014 
Pacnerová MilenaFundraising jako způsob financování v nestátní neziskové organizaci Diakonie ČCE Ostravabakalářská 2014 
Pargáčová MichaelaInterkulturní komunikacebakalářská 2014 
Poláčková MarcelaTýrání a zneužívání seniorů jako sociální problémbakalářská 2014 
Sedliáková PetraVývoj dobrovolnictví v neziskovém sektoru v České republicebakalářská 2014 
Zwyrtková AdélaProjektové řízení neziskových organizací v Moravskoslezském krajibakalářská 2014 
Žižková MichaelaVyužití mediace při řešení rodinné problematiky po rozvodubakalářská 2014 
Adamíková BarboraKomunikační strategie a budování image organizacebakalářská 2013 
Ertlová MiriamVýznam firemní filantropie pro neziskové organizacebakalářská 2013 
Kowaliková IvanaSociální práce se seniorybakalářská 2013 
Němčicová MartinaZhodnocení činnosti vybrané nadace a nadačního fondu v České republicebakalářská 2013 
Přikrylová HanaRodinná mediace a její uplatnění v neziskovém sektorubakalářská 2013 
Raidová JanaPaliativní a hospicová péče v České republicebakalářská 2013 
Šípková LucieVeřejná sbírka jako nejpoužívanější technika fundraisingu v ČRbakalářská 2013 
Španíková JanaSociální podnik a jeho využití v neziskovém sektorubakalářská 2013 
Štefková MichaelaNástroje budování image neziskové organizace se zaměřením na corporate identity a public relations.bakalářská 2013 
Šwigostová ŽanetaKomparace procesu mediace v České republice a vybraných zemích EUbakalářská 2013 
Vladíková IvaAnalýza vybraných neziskových organizací v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež ve Zlíněbakalářská 2013 
Antlová AnnaRodinná mediacebakalářská 2012 
Caletková LenkaProjektové řízení se zaměřením na Strukturální fondy Evropské uniebakalářská 2012 
Čermáková LenkaAlternativní přístupy k řešení konfliktubakalářská 2012 
Hyžáková MichaelaProjekt jako jedna z možností získání finančí podpory v nestátním neziskovém sektoru.bakalářská 2012 
Jemelková JitkaVyužití mediačních technik sociálním pracovníkem na oddělení sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2012 
Jirásková SimonaMediace jako nástroj sociální integracebakalářská 2012 
Koliášová PetraFundraising Charity Ostravabakalářská 2012 
Kubačková KateřinaMediace v netrestních věcechbakalářská 2012 
Kubiš VáclavNeziskový sektor v intencích konopné kultury a průmyslubakalářská 2012 
Kvasničková KristýnaZpůsoby motivace k zapojení studentů středních škol do dlouhodobé dobrovolnické činnosti.bakalářská 2012 
Skalíková KateřinaProjekt mezioborové výuky péče o kulturní dědictvíbakalářská 2012 
Tisoňová RegínaMetody fundraisingu a jejich využití v NNO v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Vašková VeronikaProbační a mediační služba České republikybakalářská 2012 
Wlochová NikolaSkupinové rozhodováníbakalářská 2012 
Bojdová LenkaVyhodnocení projektu sociální integrace občanského sdružení Stonožka Ostravabakalářská 2011 
Dlouhá PetraSpolupráce Probační a mediační služby s neziskovými organizacemi v Ostravěbakalářská 2011 
Fojtíková SimonaVyužití hry při rozvíjení komunikačních dovedností dětí vnízkoprahovém zařízeníbakalářská 2011 
Handzel JakubFundraisingový plán pro občanskou poradnu Elpis Ostravabakalářská 2011 
Heczková DanielaStrategický plán - Hnutí Žebřík, o.s.bakalářská 2011 
Hradilová MichaelaStrategické plánování vybrané neziskové organizace v oblasti sociální prácebakalářská 2011 
Janta VladimíraRodinná mediacebakalářská 2011 
Klűgl OndřejČinnost nevládních neziskových organizací působících v oblasti kultury v regionu Ostravskobakalářská 2011 
Krainová Byrtusová KateřinaFundraisingový plán pro organizaci Celé Česko čte dětem, o.p.s.bakalářská 2011 
Kubáníková DanaMediace - efektivní cesta k řešení sporůbakalářská 2011 
Lukešová ŽanetaVymezení spolupráce Zlínského kraje a nestátních neziskových organizací podporující sociální integracibakalářská 2011 
Moravcová SimonaAnalýza procesu přidělování nadačních příspěvků v Nadaci OKDbakalářská 2011 
Sedláček VojtěchFundraisingový plán NO PASIVO o.s. pro projekt "Hudba pomáhá"bakalářská 2011 
Sládková LenkaFundraisingový plán pro občanské sdružení Centrumbakalářská 2011 
Stupárek JanAnalýza činností nevládních neziskových organizací v oblasti životního prostředí v okrese Nový Jičínbakalářská 2011 
Válková AlenaPR v neziskové organizaci se zaměřením na Armádu spásy v Moravskoslezském krajibakalářská 2011 
David VáclavAnalýza možností fundraisingových aktivit NNo v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Drastichová EliškaProjektování - jediná možnost zajištění existence neziskové organizace?bakalářská 2010 
Fiala MartinMěření kvality supervize poskytované Centrem nové nadějebakalářská 2010 
Greplová IvaVypracování vhodné fundraisingové metody pro distribuci benefičních CD OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJEbakalářská 2010 
Hochmanová LucieMožnosti finanční pomoci na projekty NNO z prostředků Evropských strukturálních fondů formou dotacíbakalářská 2010 
Huvarová MonikaRozšíření mediace do povědomí občanůbakalářská 2010 
Knězková JanaDárcovství jako metoda získávání finančních prostředků neziskových organizací v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Pastrňáková PatricieCíl a výsledky projektu Make a connectionbakalářská 2010 
Sikorová PetraFundraising občanského sdružení Centrum nové nadějebakalářská 2010 
Solovská PetraMotivace mladých lidí k dobrovolné činnosti v neziskovém sektorubakalářská 2010 
Šislerová KláraPracovní motivace zaměstnanců v neziskovém sektorubakalářská 2010 
Trchalíková VeronikaProbace a mediace ve statní sféře a neziskovém sektorubakalářská 2010 
Velčovská KláraStředoškolský dobrovolnický klub - významný komunitní projekt zapojující do dobrovolné činnosti mladé lidi ve městě Frýdek-Místek.bakalářská 2010 
Vraštilová BarboraVýznam dobrovolnictví v zařízeních sociální a zdravotní péče v regionu Frýdek-Místekbakalářská 2010 
Zrasták DanielMediace jako alternativa řešení konfliktůbakalářská 2010 
Otáhalová MarkétaMožnosti financování Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.bakalářská 2009 
Matějová IvanaFundraising občanského sdružení Kofoedova školabakalářská 2008 
Vyvialová ZuzanaFundraising a PR pro neziskové organizace se zaměřením na YMCA Ostrava-Porubabakalářská 2008 
Zetková JanaPrimární vzdělávání dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředíbakalářská 2008 
Klimánková LucieHodnotový systém mladých Romů a jejich pohled na postavení ve společnostibakalářská 2007 
Košinárová LenkaKomunikační strategie - vytvoření systému komunikace s patrnery.bakalářská 2007 
Kovaříková IvanaAnalýza dobrovolnické služby v Dobrovolnickém centru ADRA Frýdek-Místekbakalářská 2007 
Kružík VladimírPřípadová studie založení diecézního centra Maltézské pomoci v Ostravěbakalářská 2007 
Kubaczková KateřinaProjekt - Pomozte dětem roztáhnout křídlabakalářská 2007 
Madajová LucieVznik-vzrůst občanského sdružení ADRA a porovnání dobrovolnické činnosti v neziskovém sektoru (MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ)bakalářská 2007 
Mazurová ZuzanaPřípadová studie: Problematika rozvoje od terénní služby ke Kontaktnímu centru v Charitě Ostravabakalářská 2007 
Švihlová DominikaDobrovolníci: porovnání jejich činností v neziskových organizacíchbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.