OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Petr Popelka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 519, budova DM
funkce:vedoucí KHI
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny, novověká historiografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1965
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 - 2005OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2004OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1997 - 2002OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2014 - dosudOU, FF, KHI - docent
2008 - dosudOU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2006 - dosudOU, FF, KHI - odborný asistent

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-00790S
   Národnost ve sčítáních lidu v českých zemích 1880-1930 (spory, polemiky, konflikty)
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), spoluřešitel
  • GAČR P410/12/0487
   Proces industrializace a změny ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 409/08/P110
   Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen výboru)
 • Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (člen redakční rady)
 • Časopis Slezského zemského muzea, série B (člen redakční rady)
 • Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (člen redakční rady)

Základní výzkumné zaměření

 • Geneze moderního dopravního systému ve středoevropském prostoru
 • Podnikání a podnikatelstvo éry průmyslové revoluce v habsburské monarchii
 • Historická geografie se zaměřením na krajinné změny 19. a 20. století


AutorNázev práceTypRok
Šebáková JanaOsudy sakrálních objektů na území "Velké Ostravy" v letech 1948 - 1968diplomová  
Asadova ShabnamVznik Ázerbájdžánské demokratické republiky 1918 - 1920diplomová 2016 
Pezda JanCestování a mobilita ve venkovském a maloměstském prostředí druhé poloviny 19. století ve světle vybraných ego-dokumentů.diplomová 2016 
Maňas MiroslavSocializace tradiční řemeslné výroby na příkladu papučářství na Valašskokloboucku (1948 - 1989)diplomová 2014 
Švábová KláraPodnikatelské a společenské aktivity rodiny Bartoňů z Dobenínadiplomová 2014 
Materna AlešZBROJNÍ VÝROBA VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN V LETECH 1891-1938diplomová 2012 
Štarman OndřejÚspěchy a neúspěchy v budování lokální železniční sítě na Moravě do roku 1914diplomová 2012 
Kočí IvetaVývoj společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha, a.s. do jejího zestátnění v roce 1886diplomová 2009 
Malík DrahoslavČinnost správní komise v Ostravě v letech 1918 - 1924diplomová 2009 
Moravcová JanaStředoevropské cestování na přelomu 18. a 19. století (na základě dobových tištěných pramenů)diplomová 2008 
Závodná MichaelaRole městské dopravy při budování moderního industriálního velkoměsta (na příkladu Ostravy)diplomová 2008 
Buroňová ZuzanaObecní kroniky jako pramen pro poznání environmentálních dějin průmyslového centra 20. stoletíbakalářská 2014 
Přendík PetrRukopisné silniční mapy v Moravském zemském archivu Brno jako pramen pro poznání vývoje silniční sítě 18. a první poloviny 19. stoletíbakalářská 2014 
Slavíková IvanaPočátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Maňas MiroslavŘemeslná výroba papučí ve Valašských Kloboukách v první polovině 20. stoletíbakalářská 2012 
Braná ZuzanaHistorie těžby a zpracování vápence ve Vitošově (okres Šumperk)bakalářská 2011 
Kuthanová LenkaŽivotní osudy Dr. Josefa Hartmannabakalářská 2011 
Zais JakubHistorie dědičné pošty ve Svitavách v kontextu vývoje poštovnictví v českých zemích v 18. a 19. stoletíbakalářská 2011 
Štarman OndřejRole zemské samosprávy v procesu budování lokální železniční sítě Moravy (do roku 1918).bakalářská 2009 
Řeha TomášEdice cestovního deníku Jana Nepomuka Mitrovskéhobakalářská 2008 


Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub