OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Petr Kopecký

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 321, budova DM
funkce:
obor činnosti:britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1806
553 46 1895
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Centrum PANT, 14. 11. 2017. 2017.
Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Filozofická fakulta OU, 15. 11. 2017. 2017.
Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck's (Deep) Ecological Explorations. In: Fluid Frontiers: New Currents in Marine Environmental History. Cambridge: The White Horse Press, 2015. s. 52-62. ISBN 978-1-874267-86-7.
Kopecký, P. The Warm Reception of Robinson Jeffers's Poetry in Cold War Czechoslovakia. In: The Wild That Attracts Us: New Critical Essays on Robinson Jeffers. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015. s. 223-254. ISBN 978-0-8263-5577-5.
Kopecký, P. Americká literatura a hlubinná ekologie. In: Literatura a film bez hranic: workshop PhD. studentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kopecký, P. Czeching American Nature Images: Robinson Jeffers? Environmental Poetry in Communist Czechoslovakia. In: Framing Nature: Signs, Stories and Ecologies of Meaning. Tartu: European Association for the Study of Literature, Culture and Environment, University of Tartu. 2014.
Kopecký, P. Geological Imagination in California Literature. In: From Theory to Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014.
Kopecký, P. Literary America Under Review: The Cold War of Words between 1948 and 1968. In: American in Foreign Media: America in Foreign Media 2013-09-06 Olomouc. Olomouc: Palackého univerzita v Olomouci, 2014. Palackého univerzita v Olomouci, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-244-4362-1.
Kopecký, P. The Grapes of War: Jeffers, Steinbeck and the National Narrative. In: America: Justice, Conflict, War. Haag: European Association for American Studies. 2014.
Kopecký, P. Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2013, s. 87-100. ISSN 0862-8440.
Kopecký, P. Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2013, s. 87-100. ISSN 0862-8440.
Kopecký, P. Literary America under Review: The Cold War of Words Between 1948 and 1968. In: America in Foreign Media. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Kopecký, P. Petrifying Verse: Geopoetry and Anthropocentrism. In: Ecological Encounters: Agency, Identity, Interactions. University of Surrey, Guildford: University of Surrey. 2013.
Kopecký, P. Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 119-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 119-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. The California Crucible: LIterary Harbingers of Deep Ecology. 2. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. 196 s. ISBN 978-3659332500.
Kopecký, P. The Sense(s) of Place in British Columbia and California Nature Writing. Moravian Journal of Literature and Film. 2013, č. 4, s. 63-79. ISSN 1803-7720.
Kopecký, P. Toulky s Johnem: Steinbeck jako průvodce nesvobodným Československem. Host. 2013, s. 57-66. ISSN 1211-9938.
Kopecký, P. University of Jaén. 2013.
Kopecký, P. Krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2012, roč. 3, s. 117-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Literární krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. In: Sympozium Krajina. Ostrava. 2012.
Kopecký, P. Not Man Apart: Ecocentric Personification in the Works of Robinson Jeffers and John Steinbeck. American and British Studies Annual. 2012, č. 5, s. 124-138. ISSN 1803-6058.
Kopecký, P. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host a Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7294-898-7.
Kopecký, P. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host a Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7294-898-7.
Kopecký, P. San José State University. 2012.
Kopecký, P. Where Jeffers Country Meets Steinbeck Country: Interrelation and Inspiration. In: Posthumous Reputation ? The Only Kind Worth Considering. Pacific Grove, Kalifornie: Robinson Jeffers Association. 2012.
Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck?s (Deep) Ecological Explorations. In: Final Frontiers: Exploring Oceans, Islands, and Coastal Environments. Rockland, Maine: Rachel Carson Center, Island Institute. 2011.
Kopecký, P. Danica Čerče, Reading Steinbeck in Eastern Europe. 2011.
Kopecký, P. John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu. Ostrava Journal of English Philology. 2011, roč. 3, č. 3, s. 145-164. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in the Eastern Bloc. Comparative American Studes. 2011, č. 9, s. 204-216. ISSN 1477-5700.
Kopecký, P. University of British Columbia. 2011.
Kopecký, P. Czeching the beat, beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia. The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture. 2010, č. 3, s. 97-103. ISSN 1754-1328.
Kopecký, P. San José State University, USA. 2010.
Kopecký, P. Steinbeck Behind the Iron Curtain. In: Steinbeck Festival. Salinas, Kalifornie: National Steinbeck Center. 2010.
Kopecký, P. The Frontier in Motion: Where Does it Lead US?. In: America in Motion. Olomouc: Palacký University, 2010. Palacký University, 2010. s. 95-107. ISBN 978-80-244-2458-3.
Kopecký, P. From Ego to Eco: John Muir's Legacy. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 138-144. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Jazz, Poetry, Ethnicity and Democracy in the Work of Gary Snyder. Moravian Journal of Literature and Film. 2009, roč. 1, č. 1, s. 81-87. ISSN 1803-7720.
Kopecký, P. Mary Austin Crossing Boundaries. Ars Aeterna. 2009, roč. 1, č. 1, s. 27-34. ISSN 1337-9291.
Kopecký, P. Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience. In: Culture Language and Literature Across Border Regions. Krosno: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie, 2009. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie, 2009. s. 251-258. ISBN 978.
Kopecký, P. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitře. 2008.
Kopecký, P. My Daisy Book. 2008.
Kopecký, P. Noam Chomsky: intelektuální gigant, či monstrum?. In: Intervence. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2008. s. 189-197. ISBN 978-80-242-2143-4.
Kopecký, P. Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience. In: Culture, Language and Literature Across Border Regions. Košice. 2008.
Kopecký, P. Literature as a Key to the Understanding of the Ecological Crisis. In: Languages, Literature and the Challenges of the New Century. Káhira. 2007.
Kopecký, P. Monoculture versus Multiculture: Gary Snyder's Perspective. In: Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. Univerzita Pardubice, 2007. s. 66-72. ISBN 978-80-7395-017-0.
Kopecký, P. Platónská ekologie, hlubinná ekologie In Philosophica 12, sborník prací FF OU číslo 235/2007. 2007.
Kopecký, P. The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 202 s. ISBN 978-80-7368-318-4.
Kopecký, P. Bloomsburg University. 2006.
Kopecký, P. Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. 2006.
Kopecký, P. Czeching the Beat, Beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia. In: EAAS Biennial Conference - Conformism, Non-conformism and Anti-conformism in the Culture of the United States. Nikósie, Kypr. 2006.
Kolář, S. a Kopecký, P. EAAS, University of Cyprus, Nicosia. Nicosia. 2006.
Kopecký, P. Ecocriticism in a Nutshell. In: Guest lecture. Bloomsburg University. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kopecký, P. Imaginární kontinenty a arkádie (rozhovor s Jimem Cracem). Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu. 2006, č. 4, s. 42-50. ISSN 0862-6928.
Kopecký, P. Nature Writing in American Literature: Inspirations, Interrelations, and Impacts of California Writers on the Deep Ecology Movement. Trumpeter:Journal of Ecosophy. 2006, roč. 22, č. 9, s. 77-89. ISSN 0832-6193.
Kopecký, P. The Growing Field of Ecocriticism. In: Guest lecture. Bucknell University. 2006.
Kopecký, P. The Wild West through Czech Eyes: Cowboys and Indians in the Heart of Europe. In: Considering America from Inside and Out: A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 70-80. ISBN 80-7368-210-9.
Kopecký, P. Their Place in Space: Five Responses to Place in California Literature. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 123-132. ISBN 80-7368-165-X.
Kopecký, P. Thoroughly Through Thoreau. In: Guest lecture. Bloomsburg University: Bloomsburg University. 2006.
Kopecký, P. Jim Crace's Imaginary Continent. LINK. 2005, roč. 1, č. 12, s. 30-33.
Kopecký, P. John Steinbeck as Ecologist. In: Slovak Studies in English I (sborník k příležitosti 80. výročí založení Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě): Slovak Studies in English I (sborník k příležitosti 80. výročí založení Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě) 2004-10-22 Budmerice. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. s. 270-275. ISBN 80-89197-27-2.
Kopecký, P. Nadechnout se (2. vydání). 2005.
Kopecký, P. The Ecological Vision of Robinson Jeffers. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 41-50. ISBN 80-7368-045-9.
Kopecký, P. The Story of John Steinbeck in Communist Czechoslovakia. Steinbeck studies. 2005, roč. 16, s. 81-90. ISSN 0898-7734.
Kopecký, P. California Nature Writers and the Deep Ecology Movement. In: Guest lecture. Department of Biological Sciences San José State. 2004.
Kopecký, P. Deeply Californian: California Literature and Deep Ecology. In: Joint Conference of the National PCA/ACA and the SW/Texas PCA/ACA. San Antonio, Texas. 2004.
Kopecký, P. Environmental Philosophy in California. In: Guest lecture. Sierra College - Rocklin, Kalifornie. 2004.
Kopecký, P. Harbinger of Biocentrism: Robinson Jeffers at His Deepest. In: 10th Annual Robinson Jeffers Association Conference. Carmel, Kalifornie. 2004.
Kopecký, P. John Steinbeck as Ecologist. In: Konference k 80. výročí otevření studia anglistiky a amerikanistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Budmerice. 2004.
Káňová, J. a Kopecký, P. Module 2B : selected chapters from British studies: British parliamentary democracy. 2004.
Kopecký, P. Rašení a zrání na poli ekokritiky. Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2004, roč. 8, č. 2-3, s. 279-282. ISSN 1212-5547.
Kopecký, P. San José State University. 2004.
Kopecký, P. Science and the Deep Ecological Current in California Literature. In: Guest lecture. University of the Incarnate Word San Antonio. 2004.
Kopecký, P. The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology. In: Guest lecture. College of Arts and the Humanities - San José State University. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2004.
Kopecký, P. Angličtí pasažéři na potápějící se lodi. Tvar. 2003, roč. 14, č. 5, s. 8-8. ISSN 0862-657X.
Kopecký, P. California Nature Writings and Deep Ecology. In: Joint lecture with S. Ananda Kulasooriya - Global Studies Institute Lecture Series. San José State University. 2003.
Kopecký, P. Czeching the Environment. In: Guest lecture. College of Arts and the Humanities. 2003.
Kopecký, P. Literární Magazín. 2003.
Kopecký, P. Orwell, G.: Nadechnout se. 2003.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2003.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. 2003.
Kopecký, P. Vikýř-literární týdeník. 2003.
Kopecký, P. Letem světem občanské neposlušnosti. Tvar. 2002, roč. 17, č. 10, s. 14-14. ISSN 0862-657X .
Kopecký, P. Medvěd, Faulkner a my. Nový prostor. 2000, roč. 2, č. 5, s. 13-13. ISSN 1213-1911.
Kopecký, P. Pomník (za)pomníkem. Literární noviny. 2000, roč. 11, č. 3, s. 4-4. ISSN 1210-0021.
Kopecký, P. THE DEEP Roots of Transcendental Ecosophies. In: 'Nature's Nation' Reconsidered: American Concepts of Nature from Wonder to Ecological Crisis. Graz. 2000.
Kopecký, P. Environmental Racism. 1997.


ZkratkaNázev předmětu
AEPOAmerická ekologická poezie
BASOAktuální společenské otázky
BBLP1Dějiny britské literatury 1
BDEVBDějiny Velké Británie
BDVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
BDVBPDějiny Velké Británie
BKDBAVybr. kap. z kult. dějin Británie a USA
BLI1Britská literatura 1
BPC1BPraktická cvičení 1B
BUVLÚvod do studia literatury
CBRS1Britská studia 1
CBRS2Britská studia 2
CKZUSKulturní zeměpis USA
DVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
DVBRSociální a kult. dějiny Velké Británie
EASOAktuální společenské otázky
EBKVBKulturní zeměpis Velké Británie
EDEVBDějiny Velké Británie
FASOAktuální společenské otázky
FDEVBDějiny Velké Británie
FILMBKinematografie anglicky mluvících zemí B
FILM2Kinematografie anglicky mluvících zemí 2
FPRA2Praktický jazyk 2
FPRA6Praktický jazyk 6
HAKAHistorie a kultura anglofonních zemí
KDEVBDějiny Velké Británie
KPRA1Praktický jazyk 1
NBETSBritská etnická studia
NBRKLSpec. okruhy z britské kultury
NDSE3Diplomový seminář 3
NKALKalifornský sen
NKALSKalifornský sen
NKPBKapitoly z britských studií
NKPBSKapitoly z britských studií
NKPL3Vybrané kapitoly z literatury 3
NKVL3Vybrané kapitoly z literatury 3
NNKBSKapitoly z britských studií
PRC3BPraktická cvičení 3B
SNKL3Vybrané kapitoly z literatury 3
SPCAPraktická cvičení A
SPCBPraktická cvičení B
UVLÚvod do studia literatury
9AELAmerická environmentální literatura
9DALDějiny angloamerické literatury
9EALEtnicita v angloamerické literatuře
9INTInterpretace textů


AutorNázev práceTypRok
Malíková HanaEnvironmental Dimension in John Steinbeck's Writingdiplomová 2017 
Młynek DanielAnti-Consumerism and Anti-Conformism in American Literature of the 1950s and 1960sdiplomová 2017 
Kubná EvaCalifornia as a Trend-Setterdiplomová 2016 
Reháková NatálieEnvironmental Movement in the USA: A Critical Analysisdiplomová 2016 
Vala JakubThe Image of California in Song Lyricsdiplomová 2016 
Michaličková AlexandraCalifornia: The Not So Golden Statediplomová 2015 
Pětvaldská DominikaCritique of consumerism and materialism in the works of John Steinbeckdiplomová 2015 
Staňková MarkétaFrontier and the American Minddiplomová 2015 
Drdová VeronikaThe boom of new religious movements in 1960s in Americadiplomová 2014 
Kučerová BarboraCalifornia Dream, or Nightmare?diplomová 2014 
Macháčková MarkétaInhumanism in the Work of Robinson Jeffersdiplomová 2013 
Petrášová IrenaPunk movement in England and United States of Americadiplomová 2013 
Zapletal VladimírRepublic of South Africa and apartheiddiplomová 2013 
Kadlecová ZuzanaOrwell's Visions: Dystopia or Reality?diplomová 2012 
Slezák TomášThe Falklands War and Britain's Position on the International Scenediplomová 2012 
Kuluri LucieBabbitt vs. Bowling: (Non-)Conformism in the Work of Sinclair Lewis and George Orwelldiplomová 2011 
Boucná HanaFrom Brave New World to Island: Aldous Huxley's (Negative) Utopiasdiplomová 2010 
Miklíčková AlenaThe Current Position of the Hispanic Community in the USAdiplomová 2010 
Sosnovcová ZuzanaWelfare state: Margaret Thatcher vs. Ronald Reagandiplomová 2010 
Šívarová JanaBritish Appeasement and Munich Betrayal from Two Perspectivesdiplomová 2010 
Hartošová KateřinaTeaching Culture of English Speaking Countries at Grammar Schoolsdiplomová 2009 
Kašparcová KarolinaSteinbeck's or Jeffers' Country? California as a Literary Toposdiplomová 2009 
Rozsypalová MartinaRachel Carson and Environmental Movement in the USAdiplomová 2009 
Kačorová JanaThe History of Barnetdiplomová 2008 
Čižmářová Jitka The relationships between the 16th century England and Spaindiplomová 2007 
Janíčková KamilaLIFE UNDERGROUND: A HISTORY OF MINING INDUSTRY IN NORTHERN ENGLANDdiplomová 2007 
Jiříčková OlgaInspirace britskou literaturou českém hudebním romantismu 19. a počátku 20. stoletídiplomová 2006 
Dejmková HanaOrwell's "1984" and "Animal Farm" and Totalitarian Czechoslovakiadiplomová 2005 
Šálková LucieHistory of Tea in the British Empirediplomová 2005 
Žáková LenkaWalden Pond 150 Years Laterdiplomová 2005 
Březíková PavlaBritish Society in the Works of Goerge Orwelldiplomová 2004 
Baláž DanielWar lives of Czechoslovakian RAF pilotsbakalářská 2017 
Mertová AnnaCosy and Hard-Boiled Mystery Fiction: A Comparisonbakalářská 2017 
Pětvaldská LucieMexican Immigration in Californiabakalářská 2017 
Pončová EsterDown and Out in Paris, London and L.A.bakalářská 2017 
Tobolová VeronikaMusic and Youth Revolt in the UKbakalářská 2017 
Bilko JakubAmerica: Cradle of Modern Environmental Movementbakalářská 2016 
Chlapková KláraThe Disunited Kingdom: Devolution in the UKbakalářská 2016 
Cmolová VendulaCalifornia's Economic Recession: Causes and Consequencesbakalářská 2016 
Kováčíková MarkétaIrish potato famine- British vs. Irish perspectivebakalářská 2016 
Marszalek VojtěchBrexit and the Future of Britainbakalářská 2016 
Švejdová MarcelaBritain and the European Unionbakalářská 2016 
Tetamenti FabiánaHispanization of the American Southwestbakalářská 2016 
Zemková KateřinaWomen's Franchise in Britain: Suffragette Movementbakalářská 2016 
Chudá VeronikaHispanic Immigrants in the USAbakalářská 2015 
Šidík PetrBritish Colonial Rule in Kenyabakalářská 2015 
Baronová VendulaBritish Slave Tradebakalářská 2014 
Červenková LenkaThe Industrial Revolution and its impact on the familybakalářská 2014 
Dömény OlgaThe Impact of the Enclosures in the UK (social, economic, environmental)bakalářská 2014 
Fialová EliškaBritish Landscape Throughout the Agesbakalářská 2014 
Janáč LukášThe taming of the wild(erness) in the British Columbia and California in the second half of the 19th century.bakalářská 2014 
Nugentová HelenaGreening of the economy in the UKbakalářská 2014 
Volná RenátaThe Iron Lady: film and realitybakalářská 2014 
Drakselová GabrielaIrish fight for independence in "Michael Collins"bakalářská 2013 
Kaše MartinMunich Betrayal from the British Perspectivebakalářská 2013 
Schvanová VendulaIslam in Britain before and after 7/7bakalářská 2013 
Steinbauerová MartinaChild Labour in Britain During the Industrial Revolutionbakalářská 2013 
Hradzká MartinaChildren of the British Industrial Revolutionbakalářská 2012 
Ivachnjuk TerezaThe Ecofeminist Vision of Mary Austinbakalářská 2012 
Gic MartinBritish splendid isolation at the start of the 21st centurybakalářská 2011 
Janusová PetraMel Gibson as Braveheart: reality or fiction?bakalářská 2011 
Kadlecová BarboraCalifornia Through the Eyes of John Steinbeckbakalářská 2011 
Murcková KateřinaJohn Muir and the Roots of Conservation Movement in Americabakalářská 2011 
Pětvaldská DominikaThe Impact of the Modernization of Agriculture in the Britain of the 18th and 19th centurybakalářská 2011 
Zelená JitkaImmigrants in Britain: Mixed Blessingbakalářská 2011 
Balnerová LenkaEarth is Our Mother: A Solution to the Global Crisisbakalářská 2010 
Daňková IvanaEveryday Life in Elizabethan Englandbakalářská 2010 
Hajžmanová KarinIRA and the Situation in Northern Irelandbakalářská 2010 
Jordová ZuzanaThe Importance and Legacy of the Beatlesbakalářská 2010 
Kačiková BarboraElizabeth I and Religionbakalářská 2010 
Kučová MarcelaNelson Mandela and Apartheid: South Africa on the Way to Democracybakalářská 2010 
Panajotidisová AlexandraOliver Cromwell: Idealist or/and Dictator?bakalářská 2010 
Petrášová IrenaPunk is not Dead in England: True of False?bakalářská 2010 
Slezák TomášNorthern Ireland from Two Perspectivesbakalářská 2010 
Tobolová VeronikaThe Czech Emigration to the United Statesbakalářská 2010 
Zapletal VladimírCecil Rhodes: British Imperialism in Africabakalářská 2010 
Hájková DenisaThe Disunited Kingdom: Devolution in the UKbakalářská 2009 
Kadlecová ZuzanaIron Lady Revisited: Legacy of Margaret Thatcherbakalářská 2009 
Kučera JanForeign Policy of the United States in Guatemalabakalářská 2009 
Mičunková JitkaOverseas Voyages and Elizabethan Englandbakalářská 2009 
Musiolová MonikaThe Position of Women in America in the 1950sbakalářská 2009 
Pechotová ZuzanaEconomy in Victorian Britainbakalářská 2009 
Slezáková DagmarThe American Society from the 1950s to the 1970s as Reflected in Musicbakalářská 2009 
Staníková MartinaThe Position of Women in 19th-century Britainbakalářská 2009 
Taussiková JanaReflection of Post-War American Society in the Play of Eugene O'Neill, Strange Interludebakalářská 2008 
Klocková LucieAdam Smith and Robinson Crusoe: the Pioneers of Capitalismbakalářská 2007 
Olajošová TerezaTourism in the Wallachian Kingdom: The Unused Potentialbakalářská 2007 
Kamba LindaBritish and American Women in Politicsbakalářská 2006 
Šišková DagmarFahrenheit 9/11 Movie - Reality or Fiction?bakalářská 2006 
Krumpolcová MarcelaThe present positioning of the Luhačovice spa, its significance for tourism industrybakalářská 2005 


Současné výklady Shakespearovy výjimečnosti
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období4/2016 - 11/2016
PoskytovatelFilozofická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Ztracený ráj: Proměny obrazu Kalifornie v historických a kulturních souvislostech
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jeffersova a(nebo) Steinbeckova země: literární bitva o Kalifornii
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub