OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Lukáš Lička

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Lička, L. Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision. In: Theories of Sense-Perception in the 13th and 14th Centuries. Berlín: Humboldt Universität. 2017.
Lička, L. What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417). In: Seminari di Storia della filosofia medievale. Milano: Dipartimento di Filosofia, Universit? degli Studi di Milano. 2017.
LIČKA, L. Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol. In: Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy. Ostrava: FF OU. 2016.
LIČKA, L. Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin. In: Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages (2nd Annual Meeting of Societas Artistarum). Praha: Filosofický ústav AV ČR (Praha); IRHT CNRS (Paříž). 2016.
LIČKA, L. Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects. American Catholic Philosophical Quarterly. 2016, roč. 90, s. 49-76. ISSN 1051-3558.
LIČKA, L. Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act. In: Peter Auriol and his Vicinity. Leuven: KU Leuven, Institute of Philosophy. 2016.
Lička, L. Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi. Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism. 2016, č. 13, s. 1-38. ISSN 1214-8407.
Lička, L. Esse apparens a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání. Filosofický časopis. 2014, roč. 62, s. 539-557. ISSN 0015-1831.
LIČKA, L. Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama. Studia Neoaristotelica. 2012, roč. 9, č. 9, s. 20-62. ISSN 1214-8407.

Zobrazit všechny publikaceNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub