OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta

Lukáš Lička

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)25830
telefon, mobil:
e-mail: lukas.licka@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Lička, L. Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision. In: Theories of Sense-Perception in the 13th and 14th Centuries. Berlín: Humboldt Universität. 2017.
LIČKA, L. Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol. In: Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy. Ostrava: FF OU. 2016.
LIČKA, L. Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin. In: Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages (2nd Annual Meeting of Societas Artistarum). Praha: Filosofický ústav AV ČR (Praha); IRHT CNRS (Paříž). 2016.
LIČKA, L. Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects. American Catholic Philosophical Quarterly. 2016, roč. 90, s. 49-76. ISSN 1051-3558.
LIČKA, L. Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act. In: Peter Auriol and his Vicinity. Leuven: KU Leuven, Institute of Philosophy. 2016.
LIČKA, L. Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho. In: Realita a skutečnost ve středověku. Ostrava: FF OU. 2016.
Lička, L. Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi. Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism. 2016, č. 13, s. 1-38. ISSN 1214-8407.
LIČKA, L. Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka. In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 55-78. Interpretationes. ISBN 978-80-7464-781-9.
Lička, L. Esse apparens a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání. Filosofický časopis. 2014, roč. 62, s. 539-557. ISSN 0015-1831.
LIČKA, L. Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama. Studia Neoaristotelica. 2012, roč. 9, č. 9, s. 20-62. ISSN 1214-8407.

Zobrazit všechny publikaceNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.