OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Jan Vorel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 605, budova D
funkce:vedoucí oddělení rusistiky
obor činnosti:teorie a dějiny ruské literatury, literární komparatistika, ruská kultura
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1852
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Vorel, J. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Vorel, J. Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách. In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, 2017. s. 257-270. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Vorel, J. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 2016.

Všechny publikace

Vorel, J. Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 286 s. ISBN 978-80-7464-944-8.
Vorel, J. Teurgický symbolizmus ve slovanských literaturách. In: K. Marcol, J. Kajfosz (eds.). Językowe i kulturowe modelowanie świata. Český Těšín: Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, 2017. s. 257-270. 1. ISBN 978-80-87381-22-9.
Vorel, J. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 2016.
Vorel, J. K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. Ostrava: FF OU. 2016.
Vorel, J. Metafyzika prostoru v kontextu ruského symbolizmu (P. Florenskij a A. Bělyj: mezi filozofií a uměleckou projekcí). STUDIA SLAVICA. 2016, č. XX, s. 19-32. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 207-220. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Vorel, J. Stanislav Tumis, Hanuš Nykl (eds.), Prekolonialismus, kolonialismusmus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, 243 s.. 2016.
Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. 2016.
Vorel, J., Kalnická, Z. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. 2016.
Vorel, J. Noetické dimenze českého a ruského literárního symbolizmu (Hledání hodnotového systému v umění). In: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 389-396. ISBN 978-80-263-0909-3.
Vorel, J. Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel. 2015.
Vorel, J. Ruský symbolizmus a Valerij Brjusov. Antikvariát a klub Fiducia: Národní divadlo moravskoslezské. 2015.
Vorel, J. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. 2015.
Jelínek, I., Vorel, J., Przywara, M., Bittnerová, D., Gębalová, A., Pacíková, U., Januševičová, J. a Opekar, A. Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 1. 488 s. ISBN 978-80-7464-773-4.
Vorel, J. TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. 2015.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. Ústav východoevropských studií FF UK: FF UK. 2015.
Vorel, J. Umění a religiozita v esteticko-filozofickém systému Dmitrije Sergejeviče Merežkovského. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2015, s. 377-390. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Vnější a vnitřní forma ruského experimentálního románu (Andrej Bělyj: "Petrohrad"). In: TAJEMSTVÍ TVARU. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015. s. 21-54. ISBN 978-80-7464-708-6.
Vorel, J. Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus (Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst). In: Literatura a vědění/Literatur und Wissen (program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, č. projektu M300921201). Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.. 2014.
Vorel, J. Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění). In: Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 355-370. V. ISBN 978-80-7464-456-6.
Vorel, J. Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění). In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Vorel, J. Psychoanalytický přístup v esteticko-filozofických koncepcích ruského a českého symbolizmu. Studia Slavica. 2014, roč. 17, s. 49-60. ISSN 1803-5663.
Jelínek, I., Muryc, J., Kolberová, U., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XV. 2014.
Kupcevičová, J., Muryc, J., Raclavská, J., Vorel, J., Vilímek, V., Jelínek, I., Kolberová, U. a Mizerová, S. Slavica iuvenum XV. 2014.
Mikulášek, M., Kalnická, Z. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS: - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V. 2014.
Vorel, J. Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. 2014.
Vorel, J. Teurgický princip v českém a ruském symbolizmu. STUDIA SLAVICA. 2014, roč. 18, č. 2, s. 51-58. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 2013.
Vorel, J., Muryc, J., Vilímek, V. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J., Jelínek, I., Raclavská, J., Kolberová, U. a Kupcevičová, J. Slavica iuvenum XIV. 2013.
Vorel, J. Teurgický element slova v estetickém systému Andreje Bělého. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2013, č. 4, s. 192-204. ISSN 2084-3011.
Vorel, J. Brjusovovy klíče k tajemstvím. Studia Slavica. 2012, roč. 16, č. 16, s. 223-239. ISSN 1803-5663.
Kalnická, Z., Mikulášek, M. a Vorel, J. K metodologii humanitních věd na FF OU. 2012.
Vorel, J. Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. Spisy FF OU, č. 249/2012. 380 s. ISBN 978-80-7464-032-2.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XIII. 2012.
Vorel, J. Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 313-334. 4. ISBN 978-80-7464-161-9.
Vilímek, V., Vorel, J. a Kupcevičová, J. Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava. 2012.
Vorel, J. Cesty Julia Zeyera do jiných světů. In: Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host, 2011. s. 110-123. ISBN 978-80-7294-346-3.
Vorel, J. D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii. STUDIA SLAVICA. 2011, č. 15, s. 65-78. ISSN 1803-5663.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Muryc, J., Vilímek, V., Vorel, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XII. 2011.
Vorel, J. Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků). In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 279-310. III. ISBN 978-80-7368-800-4.
Vorel, J. Čas konce a obnovy. Motivy Apokalypsy v próze Julia Zeyera a Andreje Bělého. SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. 2010, roč. 79, s. 334-346. ISSN 0037-6736.
Naldoniová, L. a Vorel, J. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu I. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University. 2010, roč. 7, s. 1-12. ISSN 1214-8725.
Naldoniová, L. a Vorel, J. Pavel Florenskij a Andrej Bělyj - magie slova a symbolu II. Paideia: Philosophical E-journal of Charles University. 2010, roč. 7, s. 1-13. ISSN 1214-8725.
Muryc, J., Vilímek, V. a Vorel, J. Slavica iuvenum XI. 2010.
Vorel, J., Vilímek, V., Muryc, J. a Jelínek, I. Slavica iuvenum XI. 2010.
Vorel, J. Stíny těch zapomenutých. 2010.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: K problémům hermeneutiky a informační vědy. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Lidský svět školy. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Pltónův Erós očima Vladimíra Solovjova. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. 2009.
Vorel, J. Doporučení publikace do tisku: Univerzalita hermeneutiky - Rozhovor jako životní prostor. 2009.
Vorel, J. Koncepce *Východ - Západ* v genezi románové tvorby Andreje B?lého. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen Ausgewählte Aspekte / Problematika Východ - Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. 1. vyd. Praha - Dresden: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. / Neisse Verlag, 2009. s. 705-734. Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 25. ISBN 978-80-86420-31-8.
Vorel, J. Město jako odraz stavu bytí Kosmu - metafyzika vody v Bělého románu Petrohrad. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA, METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II, supplementum recenzovaného vědeckého časopisu STUDIA SLAVICA XIII. 2009, s. 195-200. ISSN 1803-5663.
Vorel, J. a Vilímek, V. Slavica iuvenum X. 2009.
Vorel, J., Vilímek, V. a HYRNIK, I. Slavica iuvenum X. 2009.
Vorel, J. STUDIA HUNANITATIS, ARS HERMENEUTICA, Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2009.
Vorel, J. Estetiko-filosofskije osnovy tvorchestva Andreja Belogo. SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.-16. 9. 2008. 2008, roč. 77, č. sešit 1-3, s. 339-348. ISSN 0037-6736.
Vorel, J. Germenevtika russkogo simvolizma. Filosofsko-esteticheskie koncepcii Andreja Belogo. STUDIA SLAVICA XII. 2008, s. 29-37. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM: Mezinárodní setkání mladých slavistů. 2008.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2008.
Vorel, J. Astrální próza Andreje Bělého. 167/2007. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Spisy FF OU. 301 s. ISBN 978-80-7368-317-7.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM. 2007.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2007.
Mikulášek, M. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS. 2007.
Vorel, J. Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého (Hermeneutika ruského symbolizmu). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTIKA (METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 83-91. ISBN 80-7368-252-4.
Vorel, J. Filozof a básník (K dialogu myšlenkových a uměleckých světů Vladimíra Solovjeva a Andreje Bělého). In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: FF OU, 2006. FF OU, 2006. s. 375-394. ISBN 80-7368-209-5.
Vorel, J. Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 2006.
Vorel, J. a HYRNIK, I. SLAVICA IUVENUM. 2006.
Vorel, J. SLAVICA IUVENUM. 2006.
Vorel, J. Studia humanitatis ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2006.
Vorel, J. "Symbolizmus výstupu", magický let na cestě jako modus poznání na noetické pouti hrdinů Bělého románu Petrohrad. STUDIA SLAVICA X. 2006, č. 10, s. 41-54. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies). 2006.
Vilímek, V. a Vorel, J. VI. mezinárodní studentská vědecká konference Slavica iuvenum na Katedře slavistiky. Studia slavica - Slovanské studie. 2006, roč. 10, s. 323-324. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Andrej Bělyj - Kóťa Letajev (Cesta "kosmického básníka" k vědomí "Plnosti"). STUDIA SLAVICA IX. 2005, č. 9, s. 75-84. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Noetická próza Julia Zeyera. In: Slavistická čtení. Petrohrad: FF Petrohradské státní univerzity, 2005. FF Petrohradské státní univerzity, 2005. s. 217-221. ISBN 5-8465-0376-4.
Vorel, J. ROSSICA IUVENUM. 2005.
Vorel, J. a Jelínek, I. ROSSICA IUVENUM. 2005.
Vorel, J. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS. 2005.
Vorel, J. Gogolovy Petrohradské povídky. Bloudění labyrintem a hledání středu. Eslavística Complutense, Vol. 4/2004.. 2004, č. 4, s. 121-125. ISSN 1578-1763.
Vorel, J. Kapitoly z ruské literatury a kultury II. 2004.
Vorel, J. O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého). STUDIA SLAVICA VIII. 2004, č. 8, s. 85-92. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. ROSSICA IUVENUM. 2004.
Vorel, J. Rusko, Petrohradská státní univerzita. 2004.
Lepilová, K. a Vorel, J. Kapitoly z ruské literatury a kultury I (I. pol. 19. stol.). 2003.
Vorel, J. Mýtus v románu A. Bělého. In: Text a kontext: Text a kontext, K. Lepilová a kol. 2003-03-27 FF OU. Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 65-69. ISBN 80-7442-628-4.
Vorel, J. Role mýtu v románu A. Bělého Petrohrad. In: Rusisté Ostravské univerzity na X. kongresu MAPRJAL . Ostrava: FF OU, 2003. FF OU, 2003. s. 46-50. ISBN 80-7042-624-1.
Vorel, J. Stesk po ztraceném světě (Poraněné sny Vladimíra Odojevského). STUDIA SLAVICA VII.. 2003, č. 7, s. 41-50. ISSN 1214-3111.
Vorel, J. Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu. In: Studia Slavica V. . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 241-247. ISBN 80-7042-609-8.
Vorel, J. Desakralizace prostoru a ztráta středu v Bělého románu Petrohrad a Zeyerově novele Dům u tonoucí hvězdy. In: Dialog kultur II.: Dialog kultur II., Sborník příspěvku z vědecké konference s mezinárodní účastí, OFTIS, Ústí nad Orlicí 2002-11-19 Univerzita Hradec Králové. s. 233-238. ISBN 80-86042-77-4.
Vorel, J. Letmý dotek jiného bytí. In: Slovanský romantizmus - o žánrovosti: Letmý dotek jiného bytí (Sylfida V. F. Odojevského a touha po sakralizace prostoru), Slovanský romantizmus - o žánrovosti. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banska Bystrica, 2002 2002-06-05 Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. s. 103-116. ISBN 80-8055-410-2.
Vorel, J. Rusko, Rossijskij Universitet Družby Narodov. 2002.
Vorel, J. Interpretace jako výsledek dialogu s autorem. In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka, Sborník prací PdF MU č.163 Řada jazyková a literární č. 33 - 2001 2001-05-16 Pdf MU Brno. s. 65-69. ISBN 80-210-2744-4.
Vorel, J. Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa. In: Cesta k duši díla - Miroslav Mikulášek . Brno: Literarie Humanitas, FF MU, 2001. Literarie Humanitas, FF MU, 2001. s. 61-67. ISBN 80-210-2531-X.
Vorel, J. Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu. In: Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladatelsých a kultúrnych súvislostiach: Philologica LII 2001-02-18 FF UK Bratislava. Bratislava: FF UK Bratislava, 2001. FF UK Bratislava, 2001. s. 385-391. ISBN 80-223-1588-5.
Vorel, J. Fenomén vnitřního hlasu, objektivního psychična v Čechovově Černém mnichovi a Zeyerově Opálové misce. In: Sborník prací FF OU, Literární věda 4,193: Sborník prací FF OU, Literární věda 4 . Ostrava: FF OU Ostrava, 2000. FF OU Ostrava, 2000. s. 151-158. ISBN 80-7042-5.
Vorel, J. Problémy interpretace uměleckých děl obsahujících elementy esoterických nauk. In: Aktuální problémy vyučování ruského jazyka: Sborník prací PdF MU 2000-10-23 Pdf MU. Brno: FF MU Brno, 2000. FF MU Brno, 2000. s. 83-90. ISBN 80-210-2744-4.
Vorel, J. Ruské motivy v próze Julia Zeyera. In: Rusistika 98 Nastupující vědecká generaceˇ: Rusistika ´98. Nastupující vědecká generace 1998-11-17 FF OU. Ostrava: FF OU, 1998. FF OU, 1998. s. 49-54. ISBN 80?7042-5.
Vorel, J. ERASMUS + (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), 14.-16. 11. 2016.
Vorel, J. Petrohradská státní univerzita, 6.-22. 9. 2004.
Vorel, J. Rossijskij Universitet Družby Narodov, 3. 5.- 22. 6. 2002.
Vorel, J. University of Glasgow (School of Modern Languages and Cultures, Slavonic Studies), 7.-11. 11. 2006.


ZkratkaNázev předmětu
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURMJČlánek recenzovaný v mateřském jazyce
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Aktivní účast na vědecké konferenci
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
DPUTPoetika uměleckého textu
DRKL1Ruská kultura 1
DRKL2Ruská kultura 2
DRLK1Ruská literatura 19. století 1
DRLK2Ruská literatura 19. století 2
DRLM1Ruská literatura 20. století 1
DRLM2Ruská literatura 20. století 2
ERKU1Ruská kultura 1
ERKU2Ruská kultura 2
ERKU3Ruská kultura 3
ERUL1Kapitoly z ruské literatury 1
ERUL2Kapitoly z ruské literatury 2
ESBP1Seminář k bakalářské práci 1
ESBP2Seminář k bakalářské práci 2
ESBP3Seminář k bakalářské práci 3
ESKUKulturologický seminář
FRKU1Ruská kultura 1
FRKU2Ruská kultura 2
FRKU3Ruská kultura 3
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KRK1Ruská kultura 1
KRK2Ruská kultura 2
KRK3Ruská kultura 3
KSKRSeminář kulturologický
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Seminář k diplomové práci 1
NDSE2Seminář k diplomové práci 2
NDSE3Seminář k diplomové práci 3
NGARGenologické aspekty ruské literatury
NORSRuský symbolizmus
NOVTLGenologické aspekty ruské literatury
NPSRLStarší ruská literatura
NSCSamostatná četba
NSLSoučasná ruská literatura
NTLITeorie literatury a poetika um. textu
PDIS1Seminář k diplomové práci 1
PDIS2Seminář k diplomové práci 2
PDIS3Seminář k diplomové práci 3
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SVL1Světová literatura 19. století
SVL2Světová literatura 20. století
SZN1OSZZ-část-Ruský jazyk a literatura


AutorNázev práceTypRok
Fabiánová KláraKomentovaný překlad díla současného ruského autoradiplomová 2017 
Raičevićová KristýnaKomentovaný překlad povídky V. Pelevina Svet gorizontadiplomová 2015 
Bujáčková PetraИсториософическая проза Д. С. Мережковскогоdiplomová 2014 
Fiurášková LucieЖанр фэнтези в русской литературе\рус{}diplomová 2014 
Inemanová PetraРусская декадент\рус{}\rus{skaya literatura\rus{}}diplomová 2013 
Korčeková KatarínaПроза Виктора Пелевина\рус{}diplomová 2013 
Matěj MiroslavOttova ruská knihovnadiplomová 2013 
Mihalkaninová PetraСлавянофильство и славянофилы \рус{}diplomová 2013 
Skýpalová DanielaSoučasná česká literatura v ruských překladechdiplomová 2013 
Bulíčková ZuzanaKulturologicko-překladatelská analýza vybraných částí Karačajevo-čerkeských pohádekdiplomová 2012 
Flešar MichalПеревод и интерпретация рассказов В. Сорокинаdiplomová 2012 
Gregorová AndreaВлияние философии П. Я. Чаадаева на русскую литературу 19 в.diplomová 2012 
Vřeťonko OlenaПеревод и интерпретация рассказа Толстого Смерть Ивана Ильича\рус{}diplomová 2012 
Kuznetsová GannaРусская рок-поэзия и её потенциальные параллели в западноевропейском культурном контексте\рус{}diplomová 2011 
Stachowiczová AndreaФилософская проза В.Ф. Одоевскогоdiplomová 2011 
Grigierová Hana\rus {Prevrawenie cheloveka v zhivotnoe i ego e1ticheskie aspekty v russkoi0 literature 20 veka}diplomová 2010 
Horák Petr\rus {Proniknovenie i inspiraciya russkogo i cheshskogo teatralp1nogo avangarda}diplomová 2009 
Netolická MartinaТворческая личность Владимира Соловьёва и её влияние на русский символизм\рус{}diplomová 2009 
Bartošová SilvieРосссия Путина\рус{}bakalářská  
Bartošová BarboraНеоязычество\рус{}bakalářská 2017 
Bílová ZuzanaСравнение преподавания предмета "Русская культура" в отдельных университетах и проект предложения учебных текстов для студентов бакалавров в программе "Русский язык в сфере бизнеса" в Остравском университете в Остраве\рус{}bakalářská 2017 
Josieková IrenaПоэзия Ф. Тютчеваbakalářská 2017 
Drchalová KristynaЧернобыльская трагедия и ее последствия\рус{}bakalářská 2016 
Maňásek TomášОккультные рассказы Е. П. Блаватскойbakalářská 2016 
Mrázková VeronikaИстория Крыма\рус{}bakalářská 2016 
Bendová KristýnaРоссия глазами русских писателей-эмигрантов\рус{}bakalářská 2015 
Berný JanПроблема свободы печати в современной России\рус{}bakalářská 2015 
Grygaříková AnnaИстория и культура Одессы\рус{}bakalářská 2015 
Környeiová LenkaТаинственные места и существа России\рус{}bakalářská 2015 
Richter RadekРусский оккультизм на рубеже 19-20 веков\рус{}bakalářská 2015 
Sutorý MichaelaЭкзорцизм в католичестве и православии\рус{}bakalářská 2015 
Tarasenko SvitlanaКирилло-мефодиевская миссия и Киевская Русь\рус{}bakalářská 2015 
Bittnerová NataljaСтиль модерн в русской и чешской живописи и архитектуре\рус{}bakalářská 2014 
Drchalová KristynaЧернобыльская трагедия и ее последствия\рус{}bakalářská 2014 
Szajnová KarolínaРоссийско-чеченские войны и их следствия\рус{}bakalářská 2014 
Zubatá VendulaИстория дипломатических отношений средневековой Руси со странами Западной Европы\рус{}bakalářská 2014 
Batryniuk RadekИстория русской космонавтики\рус{}bakalářská 2013 
Bezděková ŠárkaМотивы и темы произведений Э. А. По в рассказах и повестях В. Я. Брюсоваbakalářská 2013 
Cholevová BarboraИстория русского военно-морского флота и мореплавания\рус{}bakalářská 2013 
Bujáčková Petra\rusb{E1volyuciya russkoi0 modernist\rusb{}}\rusb{skoi0 prozy (roman na rubezhe \rusb{}}XIX \rusb{i \rusb{}}XX \rusb{vekov)\rusb{}}bakalářská 2012 
Fiurášková LucieРусский литературный экспрессионизм\рус{}bakalářská 2012 
Kopcová TerezaИстория русской организованной преступности\рус{}bakalářská 2012 
Raičevićová KristýnaПсихологизация русской прозы рубежа 19 и 20 веков (на материале двух рассказов В. Брюсова)bakalářská 2012 
Stefanova NataliaРусская иконопись\рус{}bakalářská 2012 
Doričová VěraПоследний русский царь Николай Второй - начало конца российской монархии\рус{}bakalářská 2011 
Dvořák JosefИстория русской авиации\рус{}bakalářská 2011 
Kaczmarzová TaťánaСистема концентрационных лагерей СССР и нацист\рус{}\rus{skoi0 Germanii\rus{}}bakalářská 2011 
Kukuricášová MonikaПрага как центр русской послереволюционной эмиграции\рус{}bakalářská 2011 
Mihalkaninová PetraСлавянофильство\рус{}bakalářská 2011 
Nováková EvaН. В. Гоголь - поэт мертвых душ (современные интерпретационные возможности произведений Гоголя и его влияние на следующие поколения писателей)bakalářská 2011 
Rakusová DominikaНовые русские\рус{}bakalářská 2011 
Saranová LucieАлександр Невский и его роль в русской истории\рус{}bakalářská 2011 
Skýpalová DanielaВолынские чехи\рус{}bakalářská 2011 
Štefek ViktorРоль Цhешского легиона в Русской гражданской войне\рус{}bakalářská 2011 
Frejek RomanИстория и культура Новгородской республики\рус{}bakalářská 2010 
Křenek TomášИстория масонства в России в эпохе просвещения\рус{}bakalářská 2010 
Nejdlová KateřinaЭпоха Павла Первого и ее отражение в русской культуре конца\рус{} XVIII \rus{veka\rus{}}bakalářská 2010 
Novotná Jana\rus {Cheshskii0 i russkii0 avangardy v izobrazitelp1nom iskusstve}bakalářská 2010 
Tlašková EvaИсторико-культурные корни грузино-абхазского и русско-грузинского конфликтов и их последствия для современного мира\рус{}bakalářská 2010 
Vřeťonko OlenaЛичность Распутина и последствия его влияния на русскую историю 1-ой половины 20-го века\рус{}bakalářská 2010 
Honkyš Arnošt\rus {Istoriya russkogo cirkovogo iskusstva i iskusstva varp1ete}bakalářská 2009 
Krchnivá PavlaКультурно-политические отношения Киевской Руси и Богемии во времена правления Пршемысловичей\рус{}bakalářská 2009 
Waśniowská Renáta\rus {Sudp1ba Khrama Khrista Spasitelya kak otrazhenie russkoi0 istorii i russkoi0 kulp1tury 19 i 20 vekov}bakalářská 2009 
Horáková Viktoria\rus {Kulp1t Borisa i Gleba i kulp1t sv. Vaclava - ikh sravnenie}bakalářská 2008 
Gadmash LyudmylaПравославие в Чехии и Моравии\рус{}bakalářská 2007 
Kubiczek JanСлавянская мифология\рус{} - \rus{yazycheskie Bozhestva\rus{}} - (\rus{Popytka sravnitelp1nogo analiza v cheshsko\rus{}}-\rus{russkom plane\rus{}}). bakalářská 2007 
Stelmachová AnnaЛитургия православной церкви по сравнению с католической литургией\рус{}bakalářská 2007 
Tomášová MarkétaДиалог еврейской и русской культур\рус{}bakalářská 2007 
Almásyová JankaЦhешский и русский андерграунд\рус{}bakalářská 2006 
Klusová VeronikaКультурные памятники Моравскосилезского края\рус{}bakalářská 2006 
Harnoš TomášРоссия и Европа на фоне мыслей П. Я. Цhаадаеваbakalářská 2005 
Knapková LucieСлавянская мифология (Попытка сравнительного исследования в чешско-русском плане)\рус{}bakalářská 2005 
Kolářová HanaВладимир Высоцкий и Яромир Ногавица (сравнительный анализ песенных текстов)\рус{}bakalářská 2005 
Wolná PetraHрам Василия Блаженного как отражение культурной эпоhи Московской Руси\рус{}bakalářská 2005 


Ruská a polská literární esejistika přelomu 19. a 20. století v komparativním pojetí
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
social hub