FAQ

Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Slavica iuveum 2016

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity uspořádala ve dnech 30. a 31. března 2016 již sedmnácté setkání mladých slavistů – Slavica iuvenum. Na této mezinárodní studentské vědecké konferenci se prezentovali studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů s tematicky zajímavými odbornými příspěvky týkajícími se především jazykových, kulturních, literárních a translatologických tendencí v jazycích slovanského areálu. Jednotlivá vystoupení objektivně popisovala aktuální jazykovou problematiku, zohlednila komparativní literárněvědný přístup autorů a charakterizovala kulturně-historickou situaci ve slovanském prostředí.

Pozvání na konferenci přijali nejen studenti z Česka, Polska a Slovenska, ale rovněž významné osobnosti našeho regionu – generální konzul Polské republiky Janusz Bilski, honorární konzul Ruské federace Aleš Zedník, děkan FF OU prof. Aleš Zářický a proděkan pro vědu a výzkum FF OU doc. Robert Antonín.

Vedení katedry slavistiky děkuje všem přednášejícím za prezentace kvalitních referátů, vyučujícím za odbornou vědeckou pomoc během jednotlivých vystoupení a posluchačům, kteří se aktivně zapojili do diskuzí.

Vlastník zprávy: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. | Aktualizováno: 25. 04. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt