FAQ

Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Publikace pro studenty rusistiky

12. listopadu 2015 byla naší katedře předána zástupci vydavatelství PR Aspekt International a Ruského obchodního zastoupení kniha „Česko-ruské obchodně-ekonomické vztahy“. Publikace byla vydána v letošním roce a jejím obsahem je široce pojatá obchodní a ekonomická spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi od roku 1922 až do současnosti. Kniha je dvojjazyčná, v českém a v ruském jazyce a vznikla za podpory Historického ústavu AV ČR. Vědeckým redaktorem publikace je PhDr. Emil Voráček, DrSc. a kolektiv. Za katedru slavistiky FF OU převzal knihu doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.

Publikace pro studenty rusistiky

Vlastník zprávy: doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. | Aktualizováno: 14. 12. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt