FAQ

Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Konference Area Slavica 2015

Ve dnech 20. a 21. října uspořádala katedra slavistiky první ročník mezinárodní vědecké konference Area Slavica. Pilotní ročník měl za cíl zejména profilaci dvou základních tematických okruhů:

  • současná situace slovanských jazyků (vliv jazykových i nejazykových faktorů na status či transformaci slovanských jazyků; aktuální tendence v oblasti utváření nových standardů a transhraničních (nadnárodních) substandardů; současné slovanské regionální jazyky; slovanské menšinové a diasporní jazyky; vliv jazyka na etnicitu; budoucnost slovanských jazyků aj.),
  • vývojové tendence v současné polštině ruštině (mluvenost a psanost; sociální rozrůznění národních jazyků aj.).

V bohatém konferenčním programu zazněly příspěvky, mající vztah ke všem uvedeným tématům. Jednotlivé příspěvky také provázela věcná diskuse. Velmi nás těší široké zastoupení českých slavistických pracovišť a zahraničních partnerů. Věříme, že po úspěchu prvního ročníku se konference ve dvouletých cyklech na stálo usadí v kalendáři podnětných a zajímavých setkávání slavistů.

Konference Area Slavica 2015 (1/9)Konference Area Slavica 2015 (2/9)Konference Area Slavica 2015 (3/9)Konference Area Slavica 2015 (4/9)Konference Area Slavica 2015 (5/9)Konference Area Slavica 2015 (6/9)Konference Area Slavica 2015 (7/9)Konference Area Slavica 2015 (8/9)Konference Area Slavica 2015 (9/9)

Vlastník zprávy: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 11. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt