Konference Area Slavica 2015

Ve dnech 20. a 21. října uspořádala katedra slavistiky první ročník mezinárodní vědecké konference Area Slavica. Pilotní ročník měl za cíl zejména profilaci dvou základních tematických okruhů:

  • současná situace slovanských jazyků (vliv jazykových i nejazykových faktorů na status či transformaci slovanských jazyků; aktuální tendence v oblasti utváření nových standardů a transhraničních (nadnárodních) substandardů; současné slovanské regionální jazyky; slovanské menšinové a diasporní jazyky; vliv jazyka na etnicitu; budoucnost slovanských jazyků aj.),
  • vývojové tendence v současné polštině ruštině (mluvenost a psanost; sociální rozrůznění národních jazyků aj.).

V bohatém konferenčním programu zazněly příspěvky, mající vztah ke všem uvedeným tématům. Jednotlivé příspěvky také provázela věcná diskuse. Velmi nás těší široké zastoupení českých slavistických pracovišť a zahraničních partnerů. Věříme, že po úspěchu prvního ročníku se konference ve dvouletých cyklech na stálo usadí v kalendáři podnětných a zajímavých setkávání slavistů.

Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015Konference Area Slavica 2015