OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociologie > Věda a výzkum

Hlavní vědecké zaměření katedry sociologie

Katedra sociologie se zaměřuje na aplikované výzkumy (kvalitativní a kvantitativní) v oblasti sociální patologie (bezdomovectví), sociologie migrace (obraz cizinců v (sociálních) médiích), fenomenologie či sociologické teorie. Provádíme i výzkumy pro úřady a firmy týkající se spokojenosti zákazníků či občanů.

Řešené a aktuální projekty:

TAČR:
Název: Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Registrační číslo projektu: TD03000283
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Řešitel: Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Spoluřešitel: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, CSc.
Spoluřešitel projektu: Ostravská univerzita
Řešitel: PhDr. Marek Schneider, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.
Na OU jsou do projektu zapojeni tři naši studenti 2. ročníku Sociologie (David Šviderský, Klára Petíková a Michaela Cigánová).
Spoluřešitel projektu: Vysoká škola podnikání a práva, a. s.
Řešitel: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

Projekt spočívá ve vytvoření diagnostického systému k identifikaci klíčových kompetencí (osobnostních, odborných, fyzických, sociálních) pro management velení v rámci krizového řízení organizací. Aplikací této certifikované metodiky bude možné vytipovat manažery schopné převzít odpovědnost při řešení náhlých závažných událostí, které způsobují narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence, a řídit jejich další kariérní rozvoj. Projekt přesahuje i do VŠ přípravy.

Projekt: Analýza spokojenosti občanů Slezské Ostravy s dopravní obslužnosti Slezské Ostravy. Objednavatel: Městský úřad Slezská Ostrava, řešitel: Katedra sociologie FF OU

Česko-německý fond budoucnosti: číslo projektu: 4-15-5997
Název projektu: Die Organisation der (Un)Moral in internationaler Perspektive. Ein innovativer Einsatz von Blended Learning in der Soziologie/ Organizace (ne)morálního v mezinárodní perspektivě. Inovativní používání metodologie „Blended Learning“ v sociologii.

Konference: Česko-slovenská sociologická konference, 23.11.2017, téma: Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Spolupracující instituce a společnosti

  • Městský úřad Slezská Ostrava
  • Stará aréna Ostrava
  • Kulturní centrum Cooltour
  • Institut udržitelného rozvoje sídel z.s.
  • EURORESO
  • Česká televize studio Ostrava
  • Datamar – marketing research & consulting
  • Data Servis – informace, s.r.o.
  • Katedra sociologie je institucionálním členem
  • České sociologické společnosti (ČSS)
facebook
rss
social hub