OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociologie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSE
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2020
Sekretariát KSE
Ludwigová Simona
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2021
Členové katedry
Profesoři
Kramer-Washington Helgard Ricarda, Univ.-Prof. Dr. phil.
činnost: gender, industriální a postindustriální společnosti, sociální psychologie předsudků a stereotypů
e-mail:
telefon:
Docenti
Kajfosz Jan, dr hab.
činnost: kulturní antropologie, fenomenologie, paměť místa, sociologie náboženství, kvantitativní výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 2023
Odborní asistenti
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie a statistika, kvalitativní výzkum, sociální realita
e-mail:
telefon:
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
činnost: HR - organizační kultura, personální procesy, firemní vzdělávání, osobní rozvoj, vzdělávání dospělých, soft skills, didaktika, vysokoškolská pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 1805
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální patologie, kritická teorie
e-mail:
telefon: 553 46 2022
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie a statistika, kvalitativní výzkum, sociologie rodiny
e-mail:
telefon: 553 46 2023
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
vedoucí katedry
činnost: sociologie migrace, občanská společnost, dějiny sociologie, sociologie masmédií
e-mail:
telefon: 553 46 2020
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
činnost: řízení neziskového sektoru, jednání a vyjednávání, Public relations v NNO
e-mail:
telefon: 553 46 2022
Vavrečka Zdeněk, Ing., PhD.
činnost: ekonomika a řízení firmy, financování neziskového sektoru
e-mail:
telefon: 553 46 2023
facebook
rss
social hub